Odpověď na interpelaci - areál v lokalitě za železniční tratí

Na prosincovém zastupitelstvu Vilém Čáp požádal o zaslání přehledu za poslední čtyři roky, jakým způsobem přispívají firmy z areálu v lokalitě za železniční tratí do rozpočtu městské části, případně jakých dalších benefity od těchto firem městská část požívá. Jako odpověď na svoji interpelaci obdržel následující tabulku, kterou zveřejňujeme.

Hornopočernická ČSSD 

ČSSD trvá na aktivní účasti veřejnosti při změnách územního plánu

Na zářijovém zastupitelstvu jsem předložil návrh, aby se ke změnám územního plánu souvisejícím s Horními Počernicemi vyjadřovalo zastupitelstvo na veřejném jednání. Díky odporu Šance pro Počernice a TOP 09 se mi materiál ani nepodařilo zařadit na program jednání. Vzhledem k tomu, že svůj návrh považuji za velmi zásadní, předložím ho na prosincovém jednání zastupitelstva znovu s tím rozdílem, že do něj zapracuji připomínky svých kolegů z ostatních subjektů zastoupených v ZMČ – výsledkem bude tisk s několika variantami závěrečného usnesení. Upravený návrh jsem ve středu 16.