ČSSD znovu předkládá zásadní tisk ke změnám územního plánu

Do prosincového zastupitelstva znovu předložíme tisk, který by umožnil, aby se ke změnám územního plánu souvisejícím s Horními Počernicemi vyjadřovalo zastupitelstvo na veřejném jednání. ČSSD zaslala materiál všem členům zastupitelstva a vedoucímu odboru výstavby územního rozvoje ÚMČ Praha 20, aby mohli připojit své připomínky, a to do 25. listopadu 2016.

Půlka volebního období je za námi

Jedenáctého listopadu uplynou 2 roky od ustavující schůze zastupitelstva naší městské části. Od té doby proběhlo celkem 15 žádných a mimořádných zasedání zastupitelstva, účast ČSSD na zasedání činí 93,33 %. Během jednání zastupitelstva ČSSD předložila řadu návrhů, prosadila několik zásadních změn, pravidelně uplatňuje protinávrhy ke koalicí předkládaným tiskům a interpeluje jednotlivé radní. ČSSD také pravidelně přispívá do každého čísla HPZ. 

Šance pro Počernice a TOP 09 pokračují v nekoncepčních pozemkových směnách

V pondělí 12. září jsem navrhl doplnit na program zastupitelstva návrh, aby se ke změnám územního plánu souvisejícím s Horními Počernicemi vyjadřovalo zastupitelstvo na veřejném jednání. Předložil jsem také návrh, aby Rada městské části začala jednat o opětovném zřízení pobočky úřadu práce v Horních Počernicích. Oba návrhy se mi přes odpor Šance pro Počernice a TOP 09 nepodařilo prosadit. Paní Moravcová se opět neřídila jednacím řádem, což i sama přiznala, a svými příspěvky v diskusi opět naznačovala neúplnou znalost platné legislativy.

Návrhy, které ČSSD předloží na zářijové zastupitelstvo

Zveřejňujeme úplné znění tisků, které ČSSD předloží na zářijovém zastupitelstvu dne 12. září 2016.

Hornopočernická ČSSD