101,4 milionů pro Počernice

Magistrátní účelové dotace plynou do rozpočtu Horních Počernic po celé volební období. Do Horních Počernic směřovaly finance především v oblastech dopravy, sportu a volného času, školství, sociální politiky nebo evropských fondů – tedy z rezortů, které mají na magistrátu v gesci radní ČSSD. V roce 2014 obdržely Horní Počernice na účelových dotacích přes 18,6 mil. Kč – např. 5,6 mil. Kč na zateplení a nástavbu MŠ Ratibořická; 4,6 mil. Kč na provozování sběrného dvora; 2,6 mil. Kč na zateplení a opravu čelní fasády ZŠ Stoliňská nebo téměř 1,3 mil. Kč na posílení mzdových prostředků.

Pracovní „orgán“ k SOKP

Před více než rokem, v úterý 14. února 2017, zasedalo mimořádně hornopočernické zastupitelstvo. Na programu mělo jediný bod - Připomínky k návrhu změny územního plánu hl. m. Prahy č. Z 2795/00 v k. ú. Horní Počernice (rozšíření Pražského okruhu, D11-SOKP). Po cca 90 minutách přijalo zastupitelstvo jednohlasně usnesení, ve kterém MČ Praha 20 mj.:

Neznám zákony, neplním usnesení, ale kritizuji ostatní. Proč?

V pondělí 26. února nebyl na zasedání zastupitelstva schválen program jednání. Koalici složené ze Šance pro Počernice a TOP 09 se omluvilo několik vlastních zastupitelů. Hana Moravcová a Alena Šefčíková si pro schválení programu nedokázaly zajistit podporu opozičních zastupitelů. Proč? Protože s nimi o návrhu programu dopředu nejednaly? Zřejmě si myslely, že zastupitelé mají povinnost vždy hlasovat pro program, jenž koalice předkládá. Já osobně jsem pro návrh programu nehlasoval proto, že obsahoval materiál s bodem „Výzva k rezignaci členky zastupitelstva“. Nepovažuji za důstojné vyzývat kohokoli z kolegů k rezignaci na mandát, jeho výkon je osobní věcí každého zastupitele.

Otevřená diskuse za zavřenými dveřmi

Ve čtvrtek 8. února mi volalo neznámé číslo. Hovor jsem nepřijal, ale jakmile to bylo možné, volal jsem zpátky. Na druhé straně se zpočátku nejistým hlasem ozvalo: „To je pan Čáp?“ Odpověděl jsem kladně a následoval asi osmiminutový „dialog“, ve kterém jsem dohromady mluvil asi jen minutu…

Osobou na druhé straně byl počernický občan podnikající mj. v oblasti stavebnictví, říkejme mu třeba místní stavitel. V životě jsem s ním nejednal a nikdy jsem mu nedával své telefonní číslo. S o to větším zájmem jsem poslouchal, co má na srdci. Po pár zdvořilostních větách jsem pochopil, že by ho asi mohla zajímat výstavba protihlukových stěn u dálnic vedle Horních Počernic. Dodal, že jedná za klub místních podnikatelů a že má (prý) dobrozdání od starostky Hany Moravcové k tomu, aby svolal „pracovní skupinu“, která by měla být politická… Cílem schůzky má (prý) být snaha najít shodu mezi zastupiteli na tématu silniční okruh kolem Prahy.