Hornopočernická ČSSD chce zveřejňovat soupis nemovitého majetku městské části

Hornopočernická ČSSD předloží na únorovém jednání zastupitelstva dva vlastní tisky. Cílem prvního návrhu je zajistit vytvoření, zveřejnění a průběžnou aktualizaci (alespoň jednou měsíčně) soupisu nemovitého majetku, k němuž vykonává s věřenou správu MČ Praha 20, a to na webových stránkách městské části. Schválení a realizace návrhu usnadní orientaci ve svěřeném majetku městské části nejen pro úřad a zastupitele, ale také pro širokou veřejnost.

Odměny zastupitelů, rozpočet 2018 a výběrová řízení ÚMČ

S účinností od 1. ledna 2018 nabylo účinnosti nové nařízení vlády o odměnách členů zastupitelstev. Uvolněným členům zastupitelstva – tedy v našem případě paní Haně Moravcové, se odměna (nově 66 647 Kč hrubého) upravila automaticky. Ostatním, neuvolněným členům zastupitelstva, se odměna může zvednout pouze v případě, že s tím zastupitelstvo městské části vysloví souhlas. Možnost zvýšení odměn zastupitelů je nejvýraznější u neuvolněných členů rady, kteří nepůsobí v pozici místostarostů – tedy u paní Čížkové, Polydorové, Šefčíkové a Tůmové. V případě růstu jejich odměn na maximální úroveň by místo dnešních 2 606 Kč mohly měsíčně čerpat částku 7 998 Kč hrubého. Zastupitelé Beňová, Kočí, Měšťan, Mojžíšová, Spilková, Štrobová a Wágner by si ze stávajících 2 228 Kč mohli polepšit na 3 999 Kč hrubého. Odměna zastupitelů, kteří nepůsobí v radě, nevedou komisi ani výbor, ale v některém z nich zasedají, by nově mohla činit namísto dnešních 1 840 Kč až 3 332 Kč. Nepléduji za plošné zvýšení odměn všem hornopočernickým zastupitelům. Navrhuji ale, aby 4 neuvolněné členky rady nově čerpaly odměnu v maximální výši – rada městské části zasedá zpravidla 2x měsíčně, její jednání trvá několik hodin a během jednání se standardně projednává několik desítek materiálů… Kompetentní radní musí všechny materiály nastudovat, k čemuž potřebuje dostatek času a prostoru… Příslušný návrh předložím do únorového zastupitelstva.

PF 2018

Vážení obyvatelé Horních Počernic,

v roce 2018 přeji nám všem pevné zdraví, štěstí, maximum osobní i rodinné pohody, a také radost z každého prožitého dne.

Přeji nám, aby nás bavila naše práce, abychom své velké starosti brali jako malé, a taky, abychom se uměli radovat z malých věcí stejně, jako by byly velkými úspěchy.

Přeji nám všem úsměvy na tváři od ucha k uchu a další rok prožitý ve šťastném duchu. :)

Tak vše nej! :)

Vilém Čáp

zastupitel ČSSD

Nová éra s novými barvami

Zhruba každé čtvrtstoletí dochází v naší společnosti k zásadním posunům. V roce 1968 zažívalo Československo Pražské jaro… V roce 1993 se z Československa staly dva samostatnými státy… A v závěru roku 2017 uspěly ve volbách nové politické formace, které přinášejí nové pohledy na charakter, směřování a politický a organizační systém České republiky… S ohledem na minulost to nepovažuji to za nic divného a zvláštního. Některé věci už prostě nebudou jako dřív, lidé začínají uvažovat jinak a je na politicích, zda se těmto změnám přizpůsobí nebo budou stále opakovat staré ideologické mantry. S koncem jedné éry pomalu přestanou platit i některé trendy nebo vzorce chování – postupem času se sníží počet bezbarvých politiků a fungování politických stran a hnutí již nebude založeno na starých principech.