Neznám zákony, neplním usnesení, ale kritizuji ostatní. Proč?

V pondělí 26. února nebyl na zasedání zastupitelstva schválen program jednání. Koalici složené ze Šance pro Počernice a TOP 09 se omluvilo několik vlastních zastupitelů. Hana Moravcová a Alena Šefčíková si pro schválení programu nedokázaly zajistit podporu opozičních zastupitelů. Proč? Protože s nimi o návrhu programu dopředu nejednaly? Zřejmě si myslely, že zastupitelé mají povinnost vždy hlasovat pro program, jenž koalice předkládá. Já osobně jsem pro návrh programu nehlasoval proto, že obsahoval materiál s bodem „Výzva k rezignaci členky zastupitelstva“. Nepovažuji za důstojné vyzývat kohokoli z kolegů k rezignaci na mandát, jeho výkon je osobní věcí každého zastupitele.

Otevřená diskuse za zavřenými dveřmi

Ve čtvrtek 8. února mi volalo neznámé číslo. Hovor jsem nepřijal, ale jakmile to bylo možné, volal jsem zpátky. Na druhé straně se zpočátku nejistým hlasem ozvalo: „To je pan Čáp?“ Odpověděl jsem kladně a následoval asi osmiminutový „dialog“, ve kterém jsem dohromady mluvil asi jen minutu…

Osobou na druhé straně byl počernický občan podnikající mj. v oblasti stavebnictví, říkejme mu třeba místní stavitel. V životě jsem s ním nejednal a nikdy jsem mu nedával své telefonní číslo. S o to větším zájmem jsem poslouchal, co má na srdci. Po pár zdvořilostních větách jsem pochopil, že by ho asi mohla zajímat výstavba protihlukových stěn u dálnic vedle Horních Počernic. Dodal, že jedná za klub místních podnikatelů a že má (prý) dobrozdání od starostky Hany Moravcové k tomu, aby svolal „pracovní skupinu“, která by měla být politická… Cílem schůzky má (prý) být snaha najít shodu mezi zastupiteli na tématu silniční okruh kolem Prahy.

Hornopočernická ČSSD chce zveřejňovat soupis nemovitého majetku městské části

Hornopočernická ČSSD předloží na únorovém jednání zastupitelstva dva vlastní tisky. Cílem prvního návrhu je zajistit vytvoření, zveřejnění a průběžnou aktualizaci (alespoň jednou měsíčně) soupisu nemovitého majetku, k němuž vykonává s věřenou správu MČ Praha 20, a to na webových stránkách městské části. Schválení a realizace návrhu usnadní orientaci ve svěřeném majetku městské části nejen pro úřad a zastupitele, ale také pro širokou veřejnost.

Odměny zastupitelů, rozpočet 2018 a výběrová řízení ÚMČ

S účinností od 1. ledna 2018 nabylo účinnosti nové nařízení vlády o odměnách členů zastupitelstev. Uvolněným členům zastupitelstva – tedy v našem případě paní Haně Moravcové, se odměna (nově 66 647 Kč hrubého) upravila automaticky. Ostatním, neuvolněným členům zastupitelstva, se odměna může zvednout pouze v případě, že s tím zastupitelstvo městské části vysloví souhlas. Možnost zvýšení odměn zastupitelů je nejvýraznější u neuvolněných členů rady, kteří nepůsobí v pozici místostarostů – tedy u paní Čížkové, Polydorové, Šefčíkové a Tůmové. V případě růstu jejich odměn na maximální úroveň by místo dnešních 2 606 Kč mohly měsíčně čerpat částku 7 998 Kč hrubého. Zastupitelé Beňová, Kočí, Měšťan, Mojžíšová, Spilková, Štrobová a Wágner by si ze stávajících 2 228 Kč mohli polepšit na 3 999 Kč hrubého. Odměna zastupitelů, kteří nepůsobí v radě, nevedou komisi ani výbor, ale v některém z nich zasedají, by nově mohla činit namísto dnešních 1 840 Kč až 3 332 Kč. Nepléduji za plošné zvýšení odměn všem hornopočernickým zastupitelům. Navrhuji ale, aby 4 neuvolněné členky rady nově čerpaly odměnu v maximální výši – rada městské části zasedá zpravidla 2x měsíčně, její jednání trvá několik hodin a během jednání se standardně projednává několik desítek materiálů… Kompetentní radní musí všechny materiály nastudovat, k čemuž potřebuje dostatek času a prostoru… Příslušný návrh předložím do únorového zastupitelstva.