Dubnové střípky z únorového zastupitelstva

Na zastupitelstvu dne 27. února jsem předložil pozměňovací návrhy k rozpočtu. Navrhl jsem, aby o investiční rezervě městské části (včetně peněz na halu) rozhodovali zastupitelé na veřejném jednání (dnes to většinou dělají radní na uzavřeném jednání) – 7 pro / 13 proti / 1 se zdržel. Navrhl jsem mj., aby se prostředky na investice na přání zvýšily z 1 na 2 miliony korun – 10 pro / 9 proti / 2 se zdrželi. Navrhl jsem, aby radní nemohli na každém svém jednání odsouhlasit rozpočtový přesun 10 mil. Kč na investiční a 2,5 mil.

Odpověď na interpelaci - areál v lokalitě za železniční tratí

Na prosincovém zastupitelstvu Vilém Čáp požádal o zaslání přehledu za poslední čtyři roky, jakým způsobem přispívají firmy z areálu v lokalitě za železniční tratí do rozpočtu městské části, případně jakých dalších benefity od těchto firem městská část požívá. Jako odpověď na svoji interpelaci obdržel následující tabulku, kterou zveřejňujeme.

Hornopočernická ČSSD