101,4 milionů pro Počernice

Magistrátní účelové dotace plynou do rozpočtu Horních Počernic po celé volební období. Do Horních Počernic směřovaly finance především v oblastech dopravy, sportu a volného času, školství, sociální politiky nebo evropských fondů – tedy z rezortů, které mají na magistrátu v gesci radní ČSSD. V roce 2014 obdržely Horní Počernice na účelových dotacích přes 18,6 mil. Kč – např. 5,6 mil. Kč na zateplení a nástavbu MŠ Ratibořická; 4,6 mil. Kč na provozování sběrného dvora; 2,6 mil. Kč na zateplení a opravu čelní fasády ZŠ Stoliňská nebo téměř 1,3 mil. Kč na posílení mzdových prostředků.

V roce 2015 obdržely Počernice z účelových magistrátních dotací celkem částku 15,8 mil. Kč. Na snížení energetické náročnosti MŠ Chodovická, DDM nebo MŠ U rybníčku plynulo cca 1,7 mil. Kč. Zateplení tělocvičny ZŠ Ratibořická vyšlo na 355 tis. Kč, 2. etapa zateplení MŠ Ratibořická na 541 tis. Kč z účelové magistrátní dotace. Na chod sběrného dvora získala MČ 4,6 mil. Kč, na rekonstrukci elektrorozvodů v MŠ Ratibořická 1 mil. Kč. Na posílení mzdových prostředků dorazilo přes 1,2 mil. Kč. Na Program Čistá energie Praha 2015 čerpala Praha 20 celkem 900 tis. Kč.

V roce 2016 dostaly Počernice účelové magistrátní dotace na rekonstrukci soc. zařízení v ZŠ Ratibořická (1 mil. Kč), rekonstrukci komunikace Mezilesí (5 mil. Kč), na chodníky na Náchodské (7 mil. Kč), na provoz sběrného dvora (4,8 mil. Kč), posílení mzdových prostředků (1,26 mil. Kč) nebo dalších 1,8 mil. Kč na opravy místních komunikací. V roce 2016 celkem 26,2 mil. Kč.

V roce 2017 plynuly do Počernic účelové magistrátní dotace v celkové výši 40,8 mil. Kč – 11,5 mil. Kč na Park Houslový klíč, 5 mil. Kč na chodníky na Náchodské, 9 mil. Kč na rekonstrukce hornopočernických komunikací nebo 2,5 mil. Kč na rekonstrukce hřišť Lhotská, Ruprechtická, Cuřinka a Jeřická. Na sběrný dvůr dorazilo 4,9 mil. Kč, na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství 1,2 mil. Kč.

Jsem rád, že ačkoli je ČSSD v Horních Počernicích v opozici, dařilo se nám městské části pomáhat také z úrovně magistrátu. Kolegům z pražského zastupitelstva za to moc děkuji.

Protihlukové stěny

Zastupitelstvo městské části Praha 20 ve středu 9. května schválilo odsvěření pozemků, na kterých by se měla budovat protihluková opatření, bez jakékoli podmínky. Ačkoli jsem navrhoval, aby se městská část pozemků nezbavovala (a měla tak silnější postavení při územním a stavebním řízení), můj návrh podporu nezískal. Městská část tak bude mít při rozhodování o provedení protihlukových opatření slabší pozici, než když by byla v pozici vlastníka. Pro odsvěření pozemků bez náhrady hlasovali zastupitelé Kočí, Blahovec, Měšťan, Liška, Stára, Wágner, Beňová, Čížková, Tůmová, Bonková, Šefčíková, Mojžíšová a Moravcová.

ČOV Sychrov

Na jednání pražského zastupitelstva ve čtvrtek 17. května 2018 jsem osobně vystoupil ke změně územního plánu týkající se možnosti vystavět novou ČOV Sychrov. Po dlouhé diskusi bylo projednávání přerušeno, změna by měla být znovu projednána ve výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP, Radě hl. m. Prahy a pak putovat znovu do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Paní starostka Moravcová na jednání pražského zastupitelstva k tomuto bodu nevystoupila a ani se neúčastnila jeho projednávání. Podle vyjádření jednoho z pražských zastupitelů, který se přímo na jednání ZHMP s paní starostkou spojil v cca 17:50, se paní Moravcová z jednání omluvila – prý kvůli návštěvě lékaře. Paní starostka za sebe neposlala ani žádnou náhradu – místostarostu nebo radního městské části. Opět tak nerespektovala usnesení počernického zastupitelstva z prosince 2017. Zájmy obyvatel městské části tak na jednání pražského zastupitelstva hájil (namísto paní starostky nebo radních) opoziční zastupitel.

Klidný závěr školního roku a na vysvědčení samé jedničky přeje všem počernickým žákům a studentům

Vilém Čáp

zastupitel ČSSD

Článek vyšel v HPZ 6/2018