Být vedoucí odboru nebo tajemník není žádný med

Školy přivádějí na pracovní trh každý rok odborníky v řadě oblastí – někdo zamíří do soukromé sféry, jiný do veřejné správy. Představme si šikovného inženýra, který absolvoval stavební fakultu – obor má rád a chce své znalosti uplatnit v praxi. Prochází výběrová řízení a hledá klidnější práci s pevnou pracovní dobou… Zaujme ho referentská pozice na úřadu jedné z pražských městských částí. Podává přihlášku.

Brzy je pozván na jednání výběrové komise (v souladu se zákonem o úřednících územních samosprávných celků). Komise si ho zkoumavě prohlíží a klade otázky. Mladý inženýr plný ideálů odpovídá a jmenuje všechny své klady – preciznost, dochvilnost a znalost legislativy… Nakonec uspěje. Má obrovskou radost – první výběrko a hned úspěch. Podepíše pracovní smlouvu, seznámí se s kolegy, vedoucím odboru a tajemníkem.

Tak jde čas

První měsíce jsou klidné a mladý referent je nadšený. Kolegové jsou fajn, úkoly vedoucího plní vždy včas. Pak uplyne zkušební doba, vzroste osobní ohodnocení a navíc se seznámí s tou nejhezčí slečnou na světě. Občas se sice ozve někdo z lidí, jejichž spisy vyřizuje, a chce něco nestandartního… Mladý referent to ale vždy odmítá s odkazem na platné zákony a svůj dobrý pocit. Po dalších dvou letech se jeho partnerský vztah přehoupne do vyšší úrovně – přítelkyně mu oznámí, že je těhotná. Oba jsou štěstím bez sebe… Stále se šíleně milují. Je zrovna před volbami a pár začíná přemýšlet nad společným bydlením.

Zemětřesení

Po volbách není na úřadě kámen na kameni. Všichni radní končí a přicházejí noví. Nový starosta (s formálním souhlasem ředitele magistrátu) odvolává tajemníka a jmenuje nového, jemuž (v souladu se zákonem) stanovuje plat a jeho nenárokovou složku (osobní ohodnocení) vystřeluje do nebeských výšin. Zlí jazykové tvrdí, že si tak nového tajemníka, jenž má z minulosti velké dluhy, starosta úplně zavázal – protože, když nebude plnit jeho příkazy, může tajemníkovi osobní ohodnocení snížit na nulu. Tajemník by pak neměl na své dluhy a jeho ekonomická situace by se stala neúnosnou. Budoucí otec, inženýr-referent si z toho nic nedělá – z přítelkyně se stala manželka a nastěhovali se do „vlastního“ – z hypotéky koupili byt na pražském sídlišti. Říkají si, že to zvládnou. Rada na návrh nového tajemníka provádí organizační změny a vytváří takovou atmosféru, že spousta úředníků odchází. Náš hrdina si myslí svoje, ale moc to nekomentuje – mají přece hypotéku a čekají dítě.

Zlato, povýšili mě

Pracovitý referent je překvapený – volá mu pan tajemník (osobně) a říká mu, ať se přihlásí do výběrového řízení na nového vedoucího odboru. Je prý zkušený a v kolektivu oblíbený. Říká taky něco o velkém nárůstu osobního ohodnocení, o pravidelných odměnách nebo o příplatku za vedení. Referent je poctěn, souhlasí a uspěje. S manželkou začínají žít na vysoké noze, berou úvěr na novou kuchyň… Vše je sluncem zalité. Asi po půl roce porada u starosty - jeho známý developer staví velký bytový komplex a potřebuje, aby mu úřad vyšel vstříc. Po seznámení s dokumenty vedoucí odboru zjišťuje v projektu závažné chyby a říká starostovi, že to nepustí dál… Starosta bez zdůvodnění odchází z kanceláře…

Zvonící telefon

Druhý den zvoní telefon – tajemník mladému inženýrovi sděluje, že mu výrazně sníží jeho osobní ohodnocení kvůli úsporným opatřením. Mladý otec ho žádá, ať najde úspory jinde – právě se mu narodilo dítě, má hypotéku a úvěr. Tajemník se jen směje, sahá do stolu a vytahuje složku s názvem „Výstavba – Černý podvrh“. Vedoucí odboru už chápe, poslušně plní všechny úkoly vedení a úplně se mění - přibyly mu vrásky, už se tolik nesměje a když je to nutné, ohýbá zákony nebo balancuje na jejich hraně…

Může se to dít kdekoliv – na úřadě jakékoli městské části, obce, magistrátu nebo kraje. Tam všude platí stejný zákon. Přijde vám inženýr z příběhu povědomý? Není to náhodou tím, že pracuje na úřadu, co dobře znáte a čas od času ho navštívíte? Myslíte si taky, že větší nezávislost úředníků na politicích by zvýšila jejich nestrannost při rozhodování a snížila korupční prostředí?

Vilém Čáp

zastupitel ČSSD

Článek vyšel v HPZ 10/2017