ČSSD trvá na aktivní účasti veřejnosti při změnách územního plánu

Na zářijovém zastupitelstvu jsem předložil návrh, aby se ke změnám územního plánu souvisejícím s Horními Počernicemi vyjadřovalo zastupitelstvo na veřejném jednání. Díky odporu Šance pro Počernice a TOP 09 se mi materiál ani nepodařilo zařadit na program jednání. Vzhledem k tomu, že svůj návrh považuji za velmi zásadní, předložím ho na prosincovém jednání zastupitelstva znovu s tím rozdílem, že do něj zapracuji připomínky svých kolegů z ostatních subjektů zastoupených v ZMČ – výsledkem bude tisk s několika variantami závěrečného usnesení. Upravený návrh jsem ve středu 16. listopadu 2016 zaslal všem členům zastupitelstva (stejně tak vedoucímu odboru výstavby Richardu Měšťanovi) a požádal je o zaslání připomínek do pátku 25. listopadu 2016. Materiály jsou vyvěšeny i na webu www.cssdpocernice.cz a na našem Facebooku, aby se k nim mohla vyjádřit i veřejnost. Finální materiál zveřejním v dostatečném předstihu před prosincovým zasedáním zastupitelstva, a to tak, aby se materiál stihl na jednání zařadit. Naše radní jsem zároveň požádal, aby materiál zařadili do návrhu programu prosincového zastupitelstva. Zároveň bych chtěl poděkovat paní radní Polydorové za cennou konzultaci.

Plnění volebního programu Šance a TOP 09

V minulém čísle HPZ jsem si také přečetl rekapitulaci slibů z volebního programu Šance pro Počernice. Překvapilo mě, že jsem mezi úspěšně splněnými sliby Šance pro Počernice nalezl i návrhy, které prosazovala sociální demokracie a ve volebním programu Šance pro Počernice je nenalezneme: 1) zveřejňování kompletních materiálů zastupitelstva bylo schváleno 9. března 2015 na základě materiálu předloženém ČSSD; 2) zveřejňování smluv v kompletním znění navrhla ČSSD na zastupitelstvu dne 9. listopadu 2015 a znovu dne 7. prosince 2015, kdy bylo v dané věci přijato konkrétní usnesení; 3) návrh realizovat SMS zpravodajství pro občany přednesla ČSSD v HPZ 2/2016, byl přichystán i konkrétní materiál do ZMČ – 5 dní po odeslání mého článku do HPZ radní ihned záměr schválili. Rekonstrukce hornopočernických komunikací probíhají především díky dotacím z Magistrátu hl. m. Prahy, v jehož zastupitelstvu Šance pro Počernice nemá žádné zastoupení a tedy minimální vliv na to, kolik prostředků na rekonstrukce obdržíme. TOP 09 sice zastoupení v magistrátním zastupitelstvu má, ale působí v opozici. Překvapilo mě, že jsem si na straně 5 v listopadovém Zpravodaji nepřečetl nic o plnění volebního programu TOP 09. Vybavila se mi vzpomínka na úsměv paní Šefčíkové z volebně polepených laviček, na nichž slibovala, že zlepší počernickou dopravu. Věřím, že nám paní Šefčíková v HPZ také poreferuje alespoň o několika úspěších TOP 09 na naší radnici.

Závěrem mi dovolte popřát vám všem klidné prožití vánočních svátků ve společnosti vašich nebližších, pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Ze srdce

Vilém Čáp

zastupitel ČSSD

Článek vyšel v HPZ 12/2016