ČSSD znovu předkládá zásadní tisk ke změnám územního plánu

Do prosincového zastupitelstva znovu předložíme tisk, který by umožnil, aby se ke změnám územního plánu souvisejícím s Horními Počernicemi vyjadřovalo zastupitelstvo na veřejném jednání. ČSSD zaslala materiál všem členům zastupitelstva a vedoucímu odboru výstavby územního rozvoje ÚMČ Praha 20, aby mohli připojit své připomínky, a to do 25. listopadu 2016. Materiál zveřejňujeme na našem webu, aby se k němu mohla vyjádřit i široká veřejnost. Po zapracování připomínek bude materiál zveřejněn v dostatečném předstihu před prosincovým jednáním zastupitelstva, a to tak, aby se stihl zařadit na program jednání.

Rovněž jsme požádali radní městské části, aby materiál zařadili do návrhu programu prosincového zastupitelstva.

Hornopočernická ČSSD

Přiložené soubory: