Dopravu v Počernicích řešíme aktivně i nadále

Na prvním jednání komise dopravy jsme vedle několika projektových dokumentací projednávali také žádost o uzavření ulice Cirkusová v souvislosti s rekonstrukcí některých komunikací a návrh řešení dopravy v Čertousích v souvislosti s výstavbou projektu Bílý vrch. Na programu bylo i vyjádření k záměru rozšíření dálnice D 11.

Komise dopravy nedoporučila radním městské části uzavření ulice Cirkusová pevnou překážkou. Komise se tak ztotožnila s názorem oboru životního prostředí a dopravy i s vyjádřením policie. Členům komise vadilo, že uzavření Cirkusové ulice by bránilo v průjezdu vozidlům integrovaného záchranného systému a vozidlům odvážejícím odpad. Vhodnějším řešením může být maximální využití zpomalovacích prvků.

Dalším z bodů bylo vyjádření k projektu Bílý vrch. Po projednání komise doporučila svolat veřejné slyšení s cílem řešit dopravní situaci v Čertousích komplexně. Veřejného slyšení by se měli účastnit nejen dopravní experti, ale především občané, kteří v Čertousích bydlí. Dopravní komise rovněž doporučila radě městské části, aby řešení dopravy související s projektem Bílý vrch navazovalo na koncepční řešení dopravy v celé oblasti Čertous.

Zabývali jsme se také vyjádřením k záměru rozšíření dálnice D 11. V tomto případě jsme upozornili na to, že záměr neobsahuje chybějící protihlukové opatření a garanci položení protihlukového povrchu – tichého asfaltu. V závěru jsme doporučili vedení městské části, aby jednalo o částečném odpoplatnění dálničních úseků, které vedou Horními Počernicemi.

V souvislosti s prosincovými změnami vlakových jízdních řádů bych chtěl také poděkovat organizaci ROPID za to, že zkrátila intervaly u víkendových spojů vlakové linky S2. Na Masarykovo nádraží tak vlaky z Počernic jezdí i o víkendu každou půlhodinu a ne pouze jednou za hodinu, jak tomu bylo v minulosti. Ulevilo se tak plným autobusům a získali jsme lepší možnost rychlého spojení s centrem Prahy.

Vilém Čáp
zastupitel ČSSD

Článek vyšel v HPZ 2/2015