Dubnové střípky z únorového zastupitelstva

Na zastupitelstvu dne 27. února jsem předložil pozměňovací návrhy k rozpočtu. Navrhl jsem, aby o investiční rezervě městské části (včetně peněz na halu) rozhodovali zastupitelé na veřejném jednání (dnes to většinou dělají radní na uzavřeném jednání) – 7 pro / 13 proti / 1 se zdržel. Navrhl jsem mj., aby se prostředky na investice na přání zvýšily z 1 na 2 miliony korun – 10 pro / 9 proti / 2 se zdrželi. Navrhl jsem, aby radní nemohli na každém svém jednání odsouhlasit rozpočtový přesun 10 mil. Kč na investiční a 2,5 mil. Kč na neinvestiční výdaje – 2 pro / 11 proti / 8 se zdrželo. Dále jsem navrhoval, aby radní spolurozhodovali o rozpočtových úpravách ve svých gescích – 8 pro / 10 proti / 3 se zdrželi. Další návrhy se týkaly povinnosti informovat zastupitele o všech rozpočtových změnách - 10 pro / 9 proti / 2 se zdrželi. Hlasováním s asi nejzajímavějším výsledkem byl návrh potvrdit pravomoc zastupitelstva provádět rozpočtové změny přímo na zasedání zastupitelstva bez předchozího projednání v radě – 9 pro / 8 proti / 4 se zdrželi. S nesouhlasným stanoviskem se setkala i další moje předloha – aby každý návrh rozpočtové změny dostal nejprve k posouzení finanční výbor a až následně byl projednán v orgánech městské části – návrh nepodpořili ani někteří opoziční zastupitelé (členové finančního výboru) – pro hlasovali Blahovec, Čáp, Kočí a Měšťan; proti byli Beneda, Beňová, Čížková, Herian, Liška, Mojžíšová, Moravcová a Wágner; zdrželi se Březinová, Cudlínová, Cibochová, Češpivová, Polydorová, Stibor, Štrobová, Tůmová a Spilková. Finanční výbor tak i nadále zůstává bezzubým poradním orgánem zastupitelstva a drtivá většina rozpočtových změn se bude jako dosud odehrávat na uzavřeném jednání rady. Neprosadil jsem ani návrh, aby byly uzavírány předmětné smluvní vztahy při údržbě pozemků a úklidu komunikací (které nejsou ve svěřené správě MČ Praha 20) s vlastníky těchto nemovitostí – 3 pro / 9 proti / 8 se zdrželo. Původní návrh rozpočtu bez úprav jsem nepodpořil. Mezi další body programu patřily majetkoprávní kroky. Stejně jako v minulosti jsem nepodpořil předložený materiál na nákup pozemků v lokalitě Chvalský lom. Nepodpořil jsem ani prodej 12 m2 pozemku společnosti Oční klinika Horní Počernice za účelem umožnit legalizaci stavby této firmy – hlasy vedle Šance pro Počernice a TOP 09 dodal i pan Blahovec, Liška a Měšťan. Radě městské části jsem také navrhl, zda by nestálo za to vytvořit majetkovou komisi, jež by se zabývala tisky majetkoprávního charakteru a dávala k nim svá stanoviska.

Co skrývá starostka v Jizbické ulici?

Posledním majetkoprávním krokem byl návrh směny obecních pozemků se soukromými osobami za účelem vybudování parku v Jizbické ulici. Vzhledem k nejasnostem, které vyplynuly z diskuse, vyhlásila starostka přestávku a pozvala zastupitele k jednání za zavřenými dveřmi. Za zavřené dveře jsem se nevypravil, nechápal jsem totiž, co může být neveřejného na záměru parku pro veřejnost. :-) Děkuji kolegyni Cudlínové, že se zachovala stejně. Materiál byl nakonec stažen a starostka avizovala, že k němu svolá mimořádné zastupitelstvo.

ČSSD prosadila zásadní bod volebního programu

Jedním ze stěžejních bodů volebního programu ČSSD bylo včas uvědomit občany Horních Počernic o každé plánované změně územního plánu, která s Horními Počernicemi souvisí. Na zastupitelstvu 27. února byl příslušný tisk schválen. Jsem rád, že tlak ČSSD přispěl k úspěšnému výsledku. Obdobný materiál jsem předkládal na jednání zastupitelstva již v září 2016. To, že ho ve finále předložila Šance pro Počernice, jež mi v září 2016 zabránila v zařazení mého tisku na program, mi vůbec nevadí.

Za dobrotu na žebrotu

Na závěr svého příspěvku uvádím, že článek, který jsem zaslal do březnového HPZ, mi redakční rada odmítla otisknout s odkazem na tiskový zákon. Moje dobrá vůle zastat se občanského aktivisty Vladimíra Hoška a demokratické diskuse nakonec zkrachovala. Beru to ale s humorem. Článek včetně souvislostí naleznete v plném znění na www.cssdpocernice.cz.

Podařený duben bez aprílového počasí přeje všem

Vilém Čáp

zastupitel ČSSD

Článek vyšel v HPZ 4/2017