Hornopočernická ČSSD chce zveřejňovat soupis nemovitého majetku městské části

Hornopočernická ČSSD předloží na únorovém jednání zastupitelstva dva vlastní tisky. Cílem prvního návrhu je zajistit vytvoření, zveřejnění a průběžnou aktualizaci (alespoň jednou měsíčně) soupisu nemovitého majetku, k němuž vykonává s věřenou správu MČ Praha 20, a to na webových stránkách městské části. Schválení a realizace návrhu usnadní orientaci ve svěřeném majetku městské části nejen pro úřad a zastupitele, ale také pro širokou veřejnost.

Druhý materiál navrhuje zvýšení odměn 4 neuvolněných členů rady městské části. Důvodem je vyšší časová náročnost (seznamování se s materiály, pravidelná několikahodinová jednání rady) výkonu funkce radního v porovnání s pozicí neuvolněného zastupitele (neradního).

Oba materiály, které vycházejí z článku zastupitele Viléma Čápa v únorovém Hornopočernickém zpravodaji, obdrželi také všichni členové zastupitelstva do svých mailových adres.