Kterak zlý čáp nechtěl park…

Na mimořádném jednání zastupitelstva 3. dubna byl v navrženém programu jednání jediný bod – směna pozemků umožňující vybudovat park v lokalitě vymezené ulicemi Jizbická, Komárovská a Markupova. Městská část směnila se soukromými vlastníky 2 pozemky. Soukromí vlastníci získali pozemky, které jsou v platném územním plánu vymezeny jako OB-B – lze na nich vystavět bytové domy. Městská část na oplátku obdržela pozemky, na nichž lze vybudovat park. Směna byla navržena bez doplatku. V podkladových materiálech pro zastupitele opět chyběly znalecké posudky zohledňující alternativní využití pozemku – tedy maximální možnou zastavitelnost pozemku bytovými domy. Předložené posudky posuzovaly jen administrativní hodnotu pozemků v situaci před zmíněnou směnou.

Vzhledem k výše uvedeným faktům jsem si zadal a ze svého zaplatil odborné stanovisko, které se věnovalo právě alternativnímu využití směňovaných pozemků. Z něj vyplývá, že městská část se směnou bez doplatku může připravit o zisk výrazně převyšující 10 000 000 Kč. Proto jsem navrhl, aby byly pozemky (nabývané soukromými vlastníky) opatřeny v katastru nemovitostí plombou tak, aby v případě budoucí výstavby byla MČ Praha 20 kompenzována. Noví vlastníci by tak získali prostory vhodné pro výstavbu bez nutnosti finanční kompenzace – tu by platili až v případě realizace výstavby. Pro takový případ jsem navrhoval kompenzaci pro městskou část ve výši 30 % z očekávaného zisku (konkrétní suma by se stanovila znaleckým posudkem). Můj návrh nebyl přijat, hlasoval jsem pro něj sám. Všichni ostatní zastupitelé – opoziční i koaliční byli proti. Naopak – pro původní návrh hlasovalo 20 zastupitelů, já se zdržel, 4 zastupitelé se jednání zastupitelstva neúčastnili.

Městská část měla i jiné možnosti, jak si stavební pozemky uchovat – park se mohl například projektovat jen na pozemku ve svěřené správě městské části. Uchráněné stavební pozemky mohla městská část použít na výstavbu startovacích bytů pro mladé nebo na byty sociální. Nestalo se, budeme mít krásný park, k němuž připravila studii společnost terra florida (jejímž společníkem je pan Wagner), nenávratně ale přijdeme o stavební pozemky. Realizaci parku jsem podporoval, ale ne tímto způsobem. Detailnější informace ke směně naleznete na http://www.cssdpocernice.cz/%5Btermalias-raw%5D/smena-pozemku-za-ucelem-vybudovani-parku

V příštím HPZ se dočtete, jak postupovat, když si jako soukromý subjekt chcete zrenovovat fotbalové hřiště, ale nechcete to platit ze svého. :-)

Klidné jaro.

Vilém Čáp

zastupitel ČSSD

Článek vyšel v HPZ 5/2017