Neznám zákony, neplním usnesení, ale kritizuji ostatní. Proč?

V pondělí 26. února nebyl na zasedání zastupitelstva schválen program jednání. Koalici složené ze Šance pro Počernice a TOP 09 se omluvilo několik vlastních zastupitelů. Hana Moravcová a Alena Šefčíková si pro schválení programu nedokázaly zajistit podporu opozičních zastupitelů. Proč? Protože s nimi o návrhu programu dopředu nejednaly? Zřejmě si myslely, že zastupitelé mají povinnost vždy hlasovat pro program, jenž koalice předkládá. Já osobně jsem pro návrh programu nehlasoval proto, že obsahoval materiál s bodem „Výzva k rezignaci členky zastupitelstva“. Nepovažuji za důstojné vyzývat kohokoli z kolegů k rezignaci na mandát, jeho výkon je osobní věcí každého zastupitele.

Proč po téměř 8 letech ve funkci stále neznám zákon o hl. m. Praze?

Několik dní po zastupitelstvu, které neschválilo program, se na webu městské části objevil článek s názvem „Počernice budou v rozpočtovém provizoriu ještě dva týdny“. V jeho úvodu starostka nepřímo kritizuje zastupitele za neznalost zákona o hl. m. Praze a navozuje atmosféru začínajícího předvolebního boje. Sama pak uvádí, že opoziční zastupitelé, kterých bylo na místě 11 (z 21 přítomných) „svou přítomnou většinou mohli do rozpočtu pohodlně prosadit jakékoliv své návrhy“. Paní Moravcová dále uvádí, že „odložením rozpočtu zastupitelé ohrozili realizaci plánovaných investičních akcí nejen města, ale především škol a školek, které své akce musí se všemi lhůtami připravit do letních prázdnin“. Následně je v příspěvku uvedeno, že Horní Počernice jsou městem. V další části se dočteme, že „k rozpočtovému provizoriu dochází v městských částech Prahy každoročně vzhledem k návaznosti na rozpočet hlavního města, který bývá již opakovaně schvalován až na konci roku“. V zákoně č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze je přitom uvedeno, že „k platnému usnesení a rozhodnutí zastupitelstva městské části nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva městské části“, tedy nikoliv souhlas přítomné většiny, jak mylně uvádí paní Moravcová (8. rokem starostka městské části). Rozpočet hl. m. Prahy na rok 2018 byl schválen 30. listopadu 2017. Existovala tedy možnost schválit rozpočet na jednání ZMČ v pondělí 18. prosince 2017 (například Újezd nad Lesy tak učinil). To ale paní Moravcová, jež má rozpočet v gesci, zřejmě nechtěla. Není tedy za situaci, že městská část neměla v únoru schválený rozpočet, zodpovědná jen ona sama? Snahou stylizovat se do role oběti a přenášet odpovědnost za vlastní chyby na ostatní je paní Moravcová známá, stejně jako tím, že nezná právní předpisy nezbytné k výkonu funkce starostky. Proč? Článek „Počernice budou v rozpočtovém provizoriu ještě dva týdny“ naleznete na www.cssdpocernice.cz.

Proč neplním usnesení zastupitelstva?

Zastupitelstvo městské části schválilo 18. prosince 2017 usnesení, jímž uložilo starostce Moravcové vysvětlit na jednáních rady a zastupitelstva hl. m. Prahy, která se budou zabývat změnou územního plánu umožňující v budoucnu vybudovat v lokalitě Sychrov novou čistírnu odpadních vod, potřebnost této změny a požádat radní/zastupitele města, aby si některý z nich osvojil návrh na pokračování v procesu projednávání této změny. Paní Moravcová byla na jednání Rady hl. m. Prahy dne 27. února 2018, kde se tato změna projednávala, pozvána a byl jí i mailem zaslán příslušný tisk. Starostka ale usnesení hornopočernického zastupitelstva nerespektovala a na jednání Rady hl. m. Prahy se nedostavila. Ani za sebe neposlala někoho z místostarostů. Zájmy Horních Počernic zde nikdo nehájil a návrh změny s vysokou pravděpodobností spadne pod stůl. Proč? Proto, že starostka hájí zájmy velkých pozemkových vlastníků na úkor plnění usnesení uložených vlastním zastupitelstvem? Nechci tomu věřit.

Duben, ve kterém dodržení daného slova není jen aprílem, Vám ze srdce přeje

Vilém Čáp

zastupitel ČSSD

Článek vyšel v HPZ 4/2018