Nová éra s novými barvami

Zhruba každé čtvrtstoletí dochází v naší společnosti k zásadním posunům. V roce 1968 zažívalo Československo Pražské jaro… V roce 1993 se z Československa staly dva samostatnými státy… A v závěru roku 2017 uspěly ve volbách nové politické formace, které přinášejí nové pohledy na charakter, směřování a politický a organizační systém České republiky… S ohledem na minulost to nepovažuji to za nic divného a zvláštního. Některé věci už prostě nebudou jako dřív, lidé začínají uvažovat jinak a je na politicích, zda se těmto změnám přizpůsobí nebo budou stále opakovat staré ideologické mantry. S koncem jedné éry pomalu přestanou platit i některé trendy nebo vzorce chování – postupem času se sníží počet bezbarvých politiků a fungování politických stran a hnutí již nebude založeno na starých principech.

Bezbarvým politikům postupně odzvoní

Bezbarvé politiky netrápí, za jakou stranu zrovna kandidují nebo ve které straně jsou zrovna členy. Politické strany nebo hnutí vnímají převážně jako platformy, které jim umožní pohodlné zvolení do zastupitelstva obce, kraje nebo parlamentu. Co bude dál, není podstatné – budou znovu ve funkci a je jedno „za koho“. Nejdůležitější pro ně je udržet se ve své funkci na radnici nebo v příspěvkové organizaci co nejdéle. Základním předpokladem k tomu bývá názorová flexibilita a schopnost měnit své názory podle toho, jak je zrovna potřeba. Na zastupitelstva se tito lidé nepotřebují skoro vůbec připravovat – stačí hlasovat v souladu s „hlavní autoritou“ a stabilita měsíčního příjmu bývá zajištěna. Doba se ale mění a lidé si bezbarvých politiků víc všímají a díky zákonu o svobodném přístupu k informacím jsou schopni je i lépe identifikovat.

Staré strany se změní, nebo nepřežijí

V České republice skončila éra mediálního rozdělení politické sféry na levici, pravici a střed. Snaha znovu vyvolávat pravo-levé konflikty je ta tam, stejně tak se změnil pohled na chod státu a fungování ekonomiky. Nikoho už neoslní politika vysokých daní, zaplevelování legislativy novými a novými zákony nebo volání po přijetí eura nepodložené jasnými ekonomickými argumenty. Prostě to už nebude fungovat. Stejně tak nebude fungovat uspořádání politických stran ve formátu místo-okres-kraj-ústředí za stavu, kdy řadoví členové nemohou rozhodovat o směru, programu nebo osobnostech zvolených na vyšších úrovních. Jistě, uskupení založené na osobě jednoho muže takové problémy řešit nemusí… to ale jen do chvíle, dokud se „starou stranou“ nestane samo.

Takhle to vidím já… Ale můžu se mýlit.

Klidné prožití Vánoc, příjemné chvíle strávené s vašimi nejbližšími a pevné zdraví vám ze srdce přeje

Vilém Čáp

zastupitel ČSSD

Článek vyšel v HPZ 12/2017