Odvolání proti rozhodnutí o povolení kácení v Nolčově parku

Zveřejněno 8. 8. 2015

___________________

Od: Vladimír Hošek, občanské sdružení Chvalská

Datum: 3. 8. 2015

Předmět: Žádost o zveřejnění na webu ČSSD 

Vážený pane,

žádám Vás tímto o zveřejnění následující dokumentace na webu www.cssdpocernice.cz, neboť náš spolek Chvalská nemá webové stránky.

1) Odvolání proti rozhodnutí o povolení kácení dřevin v parku Chvaly a dřevin v Nolčově parku, Praha 20 – Horní Počernice (16 stran)

2) Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 13.7.2015 - vydal OŽPD Úřadu MČ Praha 20 (33 stran)

Děkuji

Vladimír Hošek