Ohlédnutí za ustavujícím zastupitelstvem

Zastupitelstvo zvolilo v úterý 11. listopadu nové vedení městské části. Absolutní většinu v radě drží vítěz voleb doplněný jednou neuvolněnou radní z TOP 09. Během schvalování programu tohoto zastupitelstva byly vzneseny dva návrhy na jeho doplnění. Padl návrh zařadit na program možnost občanů ptát se svých volených zástupců. Tento návrh, který podpořila i ČSSD, nebyl přijat. Stejný osud následoval i u mého návrhu, aby bylo ve všech zápisech ze zastupitelstva nově uváděno, jak který zastupitel hlasoval.

Chtěl bych tímto poděkovat kolegům z opozice, že můj návrh na jmenovité hlasování podpořili. Vzhledem k tomu, že nebyl přijat, budu pro něj hledat podporu u všech stran zastoupených v našem zastupitelstvu, aby brzo schválen byl a začal platit. Stejně tak chci otevřít diskusi s cílem rychle docílit kompletního zveřejňování smluv městské části. Zveřejňovat názvy smluv je jistě krok správným směrem. Přesto si myslím, že daleko důležitější než pouhý název smlouvy je její obsah.

Zastupitelstvo rovněž schválilo členy kontrolního a finančního výboru městské části. Je dobře, že v jejich čele stojí zástupci nekoaličních stran. Hůře vyznívá fakt, že v těchto výborech nemáme zastoupení, i když jsme navrhovali kvalitní kandidáty. Do kontrolního výboru paní Bc. Janu Hájkovou – občanskou aktivistku upozorňující na nešvary vedení radnice nebo člena o.s. Chvalská pana Vladimíra Hoška, který neúnavně bojuje za kvalitu života v Horních Počernicích. Budu se ptát našeho nového vedení, proč tyto kandidáty nepodpořilo, a snažit se o to, aby sociální demokracie měla v obou výborech zastoupení.

Minulé funkční období rychle uteklo a zahájili jsme další 4 roky práce pro Horní Počernice. Těším se na spolupráci se všemi stranami. Jako ČSSD budeme přispívat ke kvalitní a konstruktivní diskusi a budeme i nadále otevírat témata, která občany trápí nebo zajímají. Mravenčí silou jednoho mandátu nedokážeme velké zázraky. Na druhou stranu, demokracie je diskuse. A diskusi obohatit umíme. I proto bych chtěl podpořit iniciativu Vladimíra Hoška vedoucí k jednání u kulatého stolu a nastavení jasných pravidel pro vydávání Hornopočernického zpravodaje, jak inzeroval na webu ePočernice.cz.

Požehnané Vánoce a úspěšný start do roku 2015 přeje

Vilém Čáp
zastupitel ČSSD

Článek vyšel v HPZ 12/2014