Posudek - směna pozemnků Wágner

ČSSD zveřejňuje část posudku, který nechala zpracovat opoziční zastupitelka Monika Hrušková /nestr./.

Posudek byl citován na jednání ZMČ dne 13. června 2016, kde byl materiál schválen i přes odpor opozice - nejtěsnější většinou 13 hlasů.

Přiložené soubory: