Poznámka ke sportovní hale

V pondělí 15. září jsem na posledním zasedání zastupitelstva navrhl, aby zastupitelstvo uložilo radě pozastavit územní řízení o umístění novostavby haly plánované na společném rohu ulic Javornická a Jívanská. Materiál podpořili 3 zastupitelé a nebyl schválen. Projekt výstavby multifunkční haly ale vyvolává protichůdné reakce dál.

Nikoliv proto, že by potřebu mít na území městské části podobné zařízení někdo zpochybňoval, ale proto, že vedení městské části projekt špatně komunikovalo s veřejností a v podstatě nás postavilo před hotovou věc. Namísto standartního postupu: 1) informování veřejnosti o záměru spojené s veřejným slyšením a několikaměsíční diskusí, 2) předložení více variant projektu (včetně různých lokalit realizace) společně s jasnou ekonomickou kalkulací 3) a teprve následné podání žádosti o zahájení územního řízení o umístění stavby, probíhá celý proces opačně.

Veřejné projednání a zveřejnění bližších informací proběhlo až po ohlášení termínu zahájení územního řízení a díky tlaku občanské společnosti, která do hornopočernického dění začíná promlouvat čím dál tím hlasitěji a „veřejné slyšení v malém“ U Voháků sama vyvolala a vedení své radnice na něj pozvala.

Pro halu hovoří silný argument, potřeba dostatku krytých ploch pro sportovní vyžití. Proti projektu, který je dnes na stole, stojí chybějící informace o ekonomice haly; nedostatek více navržených variant řešení; nedořešená situace s parkováním; hrozící posílení dopravního provozu; nedostatečná komunikace s přímými účastníky stavebního řízení a rodinami, jejichž děti navštěvují přilehlé mateřské a základní školy i váhavý postoj některých současných radních, kteří sami neví, kdo z nich má projekt v gesci. Opravdu komické je pak vystupování toho člena rady, jenž pro stávající variantu projektu hlasoval a na veřejnosti tvrdí, že o tom nic neví. Dobrým dojmem nepůsobí ani snaha svalit odpovědnost za současnou variantu projektu na nekoaliční zastupitele. Proti záměru nic nenamítali, ale neschvalovali smlouvu na projekt za 840 tisíc Kč, protože ji schvalovala pouze rada.

Téma výstavby haly se podle našeho názoru musí uchopit jinak. Projekt musí mít více variant umístění a měl by zapadat do chybějící sportovní koncepce městské části. Jasná koncepce odstraní pochyby o kapacitách využití haly a přinese smysluplné řešení namísto snahy projekt za každou cenu protlačit na základě tradičních argumentů jako: „Chceme to všichni. Je to fajn nápad. A aspoň tady po mně něco zůstane, až nebudu ve funkci.“

Proto jsem navrhoval přerušení územního řízení. Dobrý hospodář nemůže o projektu za několik desítek milionů rozhodnout od stolu bez jasné představy o provozních nákladech a na základě doporučení projektanta, jenž se specializuje na rodinné domy. Racionální posouzení jasných argumentů je jediným způsobem, jak efektivně a zodpovědně rozhodovat.

Děkuji proto všem aktivním občanům za to, že témata, která je trápí, zvedají a nebojí se zeptat. Je to další důkaz toho, že pokud občan zná svá práva a nemá strach, dokáže pohnout horou. Přeji všem čtenářům Hornopočernického zpravodaje klidný podzim a v říjnu u komunálních voleb dobrou volbu těch, kteří nerozhodují na základě pocitů, ale na základě argumentů.

Vilém Čáp
předseda klubu zastupitelů ČSSD

Článek vyšel v HPZ 10/2014