Právo na vyjádření má mít v demokracii úplně každý

Po prosincovém zastupitelstvu, kde byla prohlasována hlasy Šance pro Počernice, Hnutí občanů Počernic, TOP 09 a dalších nezávislých smlouva k Bílému Vrchu, vyšlo na toto téma v lednovém HPZ několik článků – vedle mojí osoby se vyjadřoval i pan Hošek ze spolku Občanské sdružení Chvalská. Ve stejném čísle HPZ na naše články zareagovaly i zastupitelky Božena Beňová a Tamara Spilková, které prokázaly, že s fakty umí pracovat velmi kreativním způsobem. Pan Hošek, jenž je ve článku těchto dam zmiňován, chtěl vyjádřit své rozčarování nad obsahem článku a uvést některá fakta na pravou míru. Text pana Hoška s názvem „S Šancí a Topkou vpřed do minulosti... a nejen Bílého Vrchu“  redakční rada odmítla otisknout s tím, že porušil pravidla pro přípravu a vydávání HPZ. Pan Hošek se ale nedozvěděl, jaká konkrétní ustanovení pravidel porušil. Když se s tímto dotazem obrátil na paní Bartákovou, sdělila mu, že to s redakční radou probere na příštím setkání. Článek pana Hoška přetiskuji zde v nezměněné podobě:

„Šancovníci a Topáci? Nebo jak vás mám oslovovat? Autorovi textu bych přál, aby se nestyděl podepsat pod svůj článek, také tak činím. Schováváte se za partaj jak za komančů. Vzpomínám si, že v pravidlech pro vydávání v HPZ bylo uvedeno, že anonymy se v HPZ neuveřejňují. Pravidla jsem ovšem na webu MČ po reorganizaci už nenašel. Jistě, umím si spočítat, kdo za vaše strany je v zastupitelstvu, ale představa, jak jste se všichni sešli, abyste odpověděli mě a V. Čápovi na téma Bílý Vrch, je velmi úsměvná. Záměr „Výstavba Bílý Vrch“ byl předložen komisi dopravy 24.9.2014. Společně s J.Boldyšem jsme protestovali proti bezkoncepčnosti i způsobu projednávání, neboť už před tím fa Konhefr předložila obdobný záměr výstavby pod Sychrovem, od kterého v daný moment upustila. Nevím, zda jsme byli zkoušeni, jestli si toho všimneme, ale projektanti v tomto projektu nakreslili zahrady rodinných domů do pozemků určených v územním plánu pro veřejnou vybavenost. Byli jsme přehlasováni a než došlo na zpochybnění zápisu z komise, RMČ 29.9.2014 těsně před volbami (10.-11.10.2014) záměr schválila. Deklarace podmínek rozvoje schválena 7.9.2015. Jestli povolí MČ na svém území samostatnou ČOV pro jeden projekt, to EIA neřeší. Tolik fakta. Nyní spekulace – na posledním jednání rady v minulém volebním období zavázali bývalí radní dnešní radu svým usnesením ke skoku ze třetího patra z okna. Skočíte? Viděno vaší optikou, tak ještě dnes máme rozvinutý socialismus a směřujeme ke světlým zítřkům komunismu. Píšete-cituji: „Žádný zákon nebo předpis neukládá obci povinnost převzít a spravovat cizí subjekt, tedy ani soukromou čistírnu odpadních vod (ČOV). Není zřejmé na základě jakého zákona či předpisu je předkládané opačné tvrzení (viz příspěvek pana Hoška).“ Nepsal jsem o zákonné povinnosti, nepodsouvejte mi něco, co jsem nikdy neřekl. To je jak z Rudého práva v době „ztroskotanců a samozvanců“. Psal jsem o eventualitě škodní události v ČOV, která trvá do doby nápravy a proto má neurčitou výši. O budově za „novou či starou cenu“ nepadlo ani slovo. Já o voze, váš kolektiv o koze. Budova mě opravdu nezajímá. Jsem rád, že jste se kolektivně veřejně zavázali, že za jakýkoli eventuální kolaps ČOV neutratíte ani korunu z peněz daňových poplatníků, to je jistě pozitivní posun, protože co si tak vybavuji, a rád bych se mýlil, v minulosti tomu tak vždy nebylo. Jistěže si každý občan musí dobře promyslet, do jakého smluvního vztahu se upíše, aby pak neplatil třeba komunikaci, či osvětlení apod. developerovi dvakrát. V neposlední řadě pak i proto, že musí splnit současný standart, často dražší.“

Domnívám se, že redakční rada měla své rozhodnutí odůvodnit a neschovávat se za vágní usnesení. Paní Bartákové si lidsky vážím a rozumím tomu, že každý zaměstnanec má své nadřízené. Žijeme ale v pluralitní demokracii.

Krásné jaro.

Vilém Čáp

zastupitel ČSSD

Článek byl zaslán k otištění v březnovém čísle HPZ. Redakční rada HPZ článek odmítla zveřejnit s odkazem na tiskový zákon.

Předchozí články k tématu přikládáme v příloze.

Přiložené soubory: