Půlka volebního období je za námi

Jedenáctého listopadu uplynou 2 roky od ustavující schůze zastupitelstva naší městské části. Od té doby proběhlo celkem 15 žádných a mimořádných zasedání zastupitelstva, účast ČSSD na zasedání činí 93,33 %. Během jednání zastupitelstva ČSSD předložila řadu návrhů, prosadila několik zásadních změn, pravidelně uplatňuje protinávrhy ke koalicí předkládaným tiskům a interpeluje jednotlivé radní. ČSSD také pravidelně přispívá do každého čísla HPZ. 

Například v březnu 2015 ČSSD předložila materiály s cílem zaznamenávat jmenovité hlasování zastupitelů po jménech a zveřejňovat zastupitelské materiály pro všechny občany Horních Počernic. Oba materiály získaly podporu – občané mají k dispozici podkladové materiály pro zastupitele a ví, jak jejich zastupitelé v konkrétních případech hlasovali. Zveřejňování zápisů z jednání výborů od roku 1993 se nám prosadit nepodařilo. V červnu 2015 předložila ČSSD mj. tisky k rozšíření počtu zveřejněných zápisů z jednání výborů, navrhovali jsme také, aby zastupitelé dostávali pozvánky na jednání finančního, kontrolního a výboru pro partnerství. Rovněž jsme prosazovali zpřísnění kontroly u projektů podpořených z evropských strukturálních fondů a národních dotačních titulů. V listopadu 2015 předložila ČSSD do zastupitelstva dva tisky - první se týkal zveřejňování smluv na webu městské části v kompletním znění, obsahem druhého návrhu bylo, aby kontrolní výbor jako poradní orgán zastupitelstva prověřil, jak byly zajištěny platby za zimní údržbu v minulých letech. V září 2016 jsme navrhli, aby se ke změnám pražského územního plánu, které souvisejí s naším katastrálním územím, vyjadřovalo zastupitelstvo na veřejném jednání. Stejně tak jsme navrhovali, aby rada městské části vedla jednání o opětovném zřízení pobočky úřadu práce v Horních Počernicích. ČSSD také vznesla bezmála 40 interpelací na vedení městské části. 

Slova pana Wágnera a paní Moravcové z minulého HPZ o tom, že „nějakou chybu je třeba vždycky najít“, malování „zkormouceného výrazu nedoceněné opozice“ na můj obličej nebo pejorativní hodnocení mých článků jako „perel“ jsou pro mě znamením, že si ČSSD vede v opozici více než dobře. Snaha Pavla Wágnera a Hany Moravcové přehodit vlastní neschopnost (tedy neschopnost předkládat do zastupitelstva vždy kompletní a vhodné materiály) na opozici je přinejmenším úsměvná. Prostě neznám pekaře, který peče bez mouky, a neznám arboristu, jenž umí pracovat bez dřevin. Stejně tak zastupitel může těžko kvalitně rozhodovat bez kompletních a vhodných podkladů. Podobně groteskní je stavění jejich představy o zdravém rozumu nad zákony, groteskní je rovněž lenost hledat řešení v souladu s obojím - se zdravým rozumem i platnou legislativou. 

Krásný listopad a kvalitní materiály pro rozhodování přeje všem 

Vilém Čáp 

zastupitel ČSSD 

Článek vyšel v HPZ 11/2016