Regenerace parků v Horních Počernicích

Zveřejněno 22. 5. 2015

___________________

Od: Vladimír Hošek, občanské sdružení Chvalská
Datum: 22. 5. 2015
Předmět: Žádost o zveřejnění dokumentace

Vážený pane,

žádám Vás tímto o zveřejnění následující dokumentace na webu www.cssdpocernice.cz, která se týká akce "Revitalizace parků - Nolčova a na Chvalech" neboť náš spolek Chvalská nemá webové stránky.

1) Vyjádření v řízení ve věci povolení kácení dřevin v parku Chvaly a Nolčův park od spolku Chvalská ze dne 3.2.2015, podaného na Odbor životního prostředí Úřadu MČ Praha 20 (5 stran)

2) Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 13.2.2015 - vydal OŽPD Úřadu MČ Praha 20 (9 stran)

3) Rozhodnutí MHMP Odbor ochrany prostředí ze dne 22.4.2015 (14 stran)

Děkuji za pomoc - Vladimír Hošek