Transparentní úřad nezůstane jen na papíře

Ve svém volebním programu jsme se jasně vyjádřili ve prospěch transparentního fungování hornopočernické radnice. Vzhledem k tomu, že pouze mluvit o transparentnosti nestačí, začneme počínaje únorovým zastupitelstvem předkládat vlastní návrhy, jak situaci v dané oblasti zlepšit. Budeme navrhovat, aby k materiálům předkládaným zastupitelstvu měli přístup nejen zastupitelé, ale všichni občané Horních Počernic prostřednictvím webových stánek úřadu. Návrh předložíme i ke způsobu hlasování – trváme na tom, že by mělo být ve všech případech veřejné a po jménech jednotlivých zastupitelů.


Zveřejňování materiálů pro zastupitele je běžnou praxí na úrovni mnoha měst a obcí, stejně tak na úrovni pražského magistrátu. Návrh umožní zvýšit zájem obyvatel o věci veřejné, usnadní přístup k informacím a sníží časové náklady občanů, kteří chtějí vědět, o čem přesně budou zastupitelé rozhodovat. Občané, které bude některý z materiálů zajímat, si tak budou moci dopředu připravit otázky a nebudou mít nad zastupiteli informační převahu. Hlasování zastupitelů po jménech má podobný efekt, navíc si občan-volič může přesně zjistit, jak jeho volený zástupce dodržuje vlastní program a nemusí si pouštět často několikahodinový záznam z jednání.

Kritici těchto návrhů mnohdy argumentují technickou náročností zveřejňování materiálů nebo složitostí mechanismu sčítání při hlasování, která vychází z nedostupnosti elektronického hlasovacího zařízení. Jinými slovy hledají důvody, proč to nejde, namísto způsobů, jak úřad otevřít. Proto své návrhy s patřičnými komentáři zveřejníme do neděle 11. ledna 2015 na našich webových stránkách a Facebooku. Stejně tak je zašleme všem zastupitelům, abychom vytvořili dostatečný prostor k diskusi. Nejsme neomylní, rádi zapracujeme jakékoli věcné připomínky. Oba materiály předložíme na únorovém zastupitelstvu a uděláme maximum pro to, aby byly přijaly. Další návrhy, nejen z oblasti otevírání radnice budou následovat.

Vilém Čáp
zastupitel ČSSD

Článek vyšel v HPZ 1/2015