ČSSD Počernice

ČSSD trvá na aktivní účasti veřejnosti při změnách územního plánu

Na zářijovém zastupitelstvu jsem předložil návrh, aby se ke změnám územního plánu souvisejícím s Horními Počernicemi vyjadřovalo zastupitelstvo na veřejném jednání. Díky odporu Šance pro Počernice a TOP 09 se mi materiál ani nepodařilo zařadit na program jednání. Vzhledem k tomu, že svůj návrh považuji za velmi zásadní, předložím ho na prosincovém jednání zastupitelstva znovu s tím rozdílem, že do něj zapracuji připomínky svých kolegů z ostatních subjektů zastoupených v ZMČ – výsledkem bude tisk s několika variantami závěrečného usnesení. Upravený návrh jsem ve středu 16.

ČSSD znovu předkládá zásadní tisk ke změnám územního plánu

Do prosincového zastupitelstva znovu předložíme tisk, který by umožnil, aby se ke změnám územního plánu souvisejícím s Horními Počernicemi vyjadřovalo zastupitelstvo na veřejném jednání. ČSSD zaslala materiál všem členům zastupitelstva a vedoucímu odboru výstavby územního rozvoje ÚMČ Praha 20, aby mohli připojit své připomínky, a to do 25. listopadu 2016.

Půlka volebního období je za námi

Jedenáctého listopadu uplynou 2 roky od ustavující schůze zastupitelstva naší městské části. Od té doby proběhlo celkem 15 žádných a mimořádných zasedání zastupitelstva, účast ČSSD na zasedání činí 93,33 %. Během jednání zastupitelstva ČSSD předložila řadu návrhů, prosadila několik zásadních změn, pravidelně uplatňuje protinávrhy ke koalicí předkládaným tiskům a interpeluje jednotlivé radní. ČSSD také pravidelně přispívá do každého čísla HPZ. 

Šance pro Počernice a TOP 09 pokračují v nekoncepčních pozemkových směnách

V pondělí 12. září jsem navrhl doplnit na program zastupitelstva návrh, aby se ke změnám územního plánu souvisejícím s Horními Počernicemi vyjadřovalo zastupitelstvo na veřejném jednání. Předložil jsem také návrh, aby Rada městské části začala jednat o opětovném zřízení pobočky úřadu práce v Horních Počernicích. Oba návrhy se mi přes odpor Šance pro Počernice a TOP 09 nepodařilo prosadit. Paní Moravcová se opět neřídila jednacím řádem, což i sama přiznala, a svými příspěvky v diskusi opět naznačovala neúplnou znalost platné legislativy.

Návrhy, které ČSSD předloží na zářijové zastupitelstvo

Zveřejňujeme úplné znění tisků, které ČSSD předloží na zářijovém zastupitelstvu dne 12. září 2016.

Hornopočernická ČSSD

ČSSD předloží do zářijového zastupitelstva dva tisky

První z nich ustanovuje povinnost, aby se ke všem změnám pražského územního plánu, které se týkají naší městské části, vyjadřovalo naše zastupitelstvo na veřejném jednání. Odstraníme tak dosavadní praxi, kdy se ke změnám územního plánu vyjadřuje pouze 7 radních na uzavřeném jednání bez občanů. Cílem druhého tisku je uložit vedení městské části úkol vést urychlená jednání o návratu pobočky úřadu práce zpět do Horních Počernic.

Posudek - směna pozemnků Wágner

ČSSD zveřejňuje část posudku, který nechala zpracovat opoziční zastupitelka Monika Hrušková /nestr./.

Posudek byl citován na jednání ZMČ dne 13. června 2016, kde byl materiál schválen i přes odpor opozice - nejtěsnější většinou 13 hlasů.

Šance pro pozemkové směny: Přihlaste se i vy!

Zastupitelé Městské části Praha 20 Měšťan, Stára, Herian, Beňová, Čížková, Tůmová, Polydorová, Kohoutová, Šefčíková, Mojžíšová, Beneda, Březinová a Moravcová na posledním zastupitelstvu umožnili svému kolegovi Pavlu Wágnerovi, jenž zřejmě nebyl spokojen s hodnotou nebo situováním svých pozemků, uskutečnit výhodnou pozemkovou směnu bez doplatku. Transakce se týkala převážně pozemků pod komunikacemi, které chtěl Pavel Wágner vyměnit za pozemky v kategorii PSZ (zahrady), na nichž je možná výstavba.

Z Moravcova se musí zase stát Horní Počernice

Název Moravcov, který jsem použil v minulém čísle Zpravodaje a o němž se paní starostka mylně domnívá, že vyjadřuje její láskyplnou péči o Horní Počernice, má jiný význam. Moravcov pro mne není synonymem opečovávaného domova. Moravcov v našem podání označuje městskou část, jejíž vrcholný představitel nezná zákony a porušuje pravidla, jež si sám schválil. Takový malý Kocourkov.

Z Moravcova se musí zase stát Horní Počernice