ČSSD Počernice

Právo na vyjádření má mít v demokracii úplně každý

Po prosincovém zastupitelstvu, kde byla prohlasována hlasy Šance pro Počernice, Hnutí občanů Počernic, TOP 09 a dalších nezávislých smlouva k Bílému Vrchu, vyšlo na toto téma v lednovém HPZ několik článků – vedle mojí osoby se vyjadřoval i pan Hošek ze spolku Občanské sdružení Chvalská. Ve stejném čísle HPZ na naše články zareagovaly i zastupitelky Božena Beňová a Tamara Spilková, které prokázaly, že s fakty umí pracovat velmi kreativním způsobem. Pan Hošek, jenž je ve článku těchto dam zmiňován, chtěl vyjádřit své rozčarování nad obsahem článku a uvést některá fakta na pravou míru. Text pana Hoška s názvem „S Šancí a Topkou vpřed do minulosti... a nejen Bílého Vrchu“  redakční rada odmítla otisknout s tím, že porušil pravidla pro přípravu a vydávání HPZ. Pan Hošek se ale nedozvěděl, jaká konkrétní ustanovení pravidel porušil. Když se s tímto dotazem obrátil na paní Bartákovou, sdělila mu, že to s redakční radou probere na příštím setkání. Článek pana Hoška přetiskuji zde v nezměněné podobě:

K návrhu rozpočtu Městské části Praha 20 na rok 2017

Návrh rozpočtu sestavený Radou městské části Praha 20 je zdrojově vyrovnaný - rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt financováním, které přesahuje částku 123 milionů Kč. Koalice opět navrhuje, aby byla Rada zmocněna k provádění rozpočtových úprav na základě zmocnění. Vedle toho radní nechtějí o některých rozpočtových změnách zastupitele v předstihu ani informovat a navrhují také, aby určitý okruh úprav rozpočtu mohli provádět úředníci samostatně. K návrhu rozpočtu předloží ČSSD v dostatečném předstihu komplexní pozměňovací návrh.

Odpověď na interpelaci - areál v lokalitě za železniční tratí

Na prosincovém zastupitelstvu Vilém Čáp požádal o zaslání přehledu za poslední čtyři roky, jakým způsobem přispívají firmy z areálu v lokalitě za železniční tratí do rozpočtu městské části, případně jakých dalších benefity od těchto firem městská část požívá. Jako odpověď na svoji interpelaci obdržel následující tabulku, kterou zveřejňujeme.

Hornopočernická ČSSD 

ČSSD trvá na aktivní účasti veřejnosti při změnách územního plánu

Na zářijovém zastupitelstvu jsem předložil návrh, aby se ke změnám územního plánu souvisejícím s Horními Počernicemi vyjadřovalo zastupitelstvo na veřejném jednání. Díky odporu Šance pro Počernice a TOP 09 se mi materiál ani nepodařilo zařadit na program jednání. Vzhledem k tomu, že svůj návrh považuji za velmi zásadní, předložím ho na prosincovém jednání zastupitelstva znovu s tím rozdílem, že do něj zapracuji připomínky svých kolegů z ostatních subjektů zastoupených v ZMČ – výsledkem bude tisk s několika variantami závěrečného usnesení. Upravený návrh jsem ve středu 16.

ČSSD znovu předkládá zásadní tisk ke změnám územního plánu

Do prosincového zastupitelstva znovu předložíme tisk, který by umožnil, aby se ke změnám územního plánu souvisejícím s Horními Počernicemi vyjadřovalo zastupitelstvo na veřejném jednání. ČSSD zaslala materiál všem členům zastupitelstva a vedoucímu odboru výstavby územního rozvoje ÚMČ Praha 20, aby mohli připojit své připomínky, a to do 25. listopadu 2016.

Půlka volebního období je za námi

Jedenáctého listopadu uplynou 2 roky od ustavující schůze zastupitelstva naší městské části. Od té doby proběhlo celkem 15 žádných a mimořádných zasedání zastupitelstva, účast ČSSD na zasedání činí 93,33 %. Během jednání zastupitelstva ČSSD předložila řadu návrhů, prosadila několik zásadních změn, pravidelně uplatňuje protinávrhy ke koalicí předkládaným tiskům a interpeluje jednotlivé radní. ČSSD také pravidelně přispívá do každého čísla HPZ. 

Šance pro Počernice a TOP 09 pokračují v nekoncepčních pozemkových směnách

V pondělí 12. září jsem navrhl doplnit na program zastupitelstva návrh, aby se ke změnám územního plánu souvisejícím s Horními Počernicemi vyjadřovalo zastupitelstvo na veřejném jednání. Předložil jsem také návrh, aby Rada městské části začala jednat o opětovném zřízení pobočky úřadu práce v Horních Počernicích. Oba návrhy se mi přes odpor Šance pro Počernice a TOP 09 nepodařilo prosadit. Paní Moravcová se opět neřídila jednacím řádem, což i sama přiznala, a svými příspěvky v diskusi opět naznačovala neúplnou znalost platné legislativy.

Návrhy, které ČSSD předloží na zářijové zastupitelstvo

Zveřejňujeme úplné znění tisků, které ČSSD předloží na zářijovém zastupitelstvu dne 12. září 2016.

Hornopočernická ČSSD

ČSSD předloží do zářijového zastupitelstva dva tisky

První z nich ustanovuje povinnost, aby se ke všem změnám pražského územního plánu, které se týkají naší městské části, vyjadřovalo naše zastupitelstvo na veřejném jednání. Odstraníme tak dosavadní praxi, kdy se ke změnám územního plánu vyjadřuje pouze 7 radních na uzavřeném jednání bez občanů. Cílem druhého tisku je uložit vedení městské části úkol vést urychlená jednání o návratu pobočky úřadu práce zpět do Horních Počernic.