ČSSD Počernice

Posudek - směna pozemnků Wágner

ČSSD zveřejňuje část posudku, který nechala zpracovat opoziční zastupitelka Monika Hrušková /nestr./.

Posudek byl citován na jednání ZMČ dne 13. června 2016, kde byl materiál schválen i přes odpor opozice - nejtěsnější většinou 13 hlasů.

Šance pro pozemkové směny: Přihlaste se i vy!

Zastupitelé Městské části Praha 20 Měšťan, Stára, Herian, Beňová, Čížková, Tůmová, Polydorová, Kohoutová, Šefčíková, Mojžíšová, Beneda, Březinová a Moravcová na posledním zastupitelstvu umožnili svému kolegovi Pavlu Wágnerovi, jenž zřejmě nebyl spokojen s hodnotou nebo situováním svých pozemků, uskutečnit výhodnou pozemkovou směnu bez doplatku. Transakce se týkala převážně pozemků pod komunikacemi, které chtěl Pavel Wágner vyměnit za pozemky v kategorii PSZ (zahrady), na nichž je možná výstavba.

Z Moravcova se musí zase stát Horní Počernice

Název Moravcov, který jsem použil v minulém čísle Zpravodaje a o němž se paní starostka mylně domnívá, že vyjadřuje její láskyplnou péči o Horní Počernice, má jiný význam. Moravcov pro mne není synonymem opečovávaného domova. Moravcov v našem podání označuje městskou část, jejíž vrcholný představitel nezná zákony a porušuje pravidla, jež si sám schválil. Takový malý Kocourkov.

Z Moravcova se musí zase stát Horní Počernice

Dokumenty ke sportovní hale

Zveřejňujeme žádost o informace podané naším zastupitelem Vilémem Čápem včetně odpovědi, kterou dne 10. května 2016 obdržel.

http://leteckaposta.cz/340672613

Hornopočernická ČSSD

Dokumenty ke sportovní hale

U nás v Moravcově jsme našli velkou pneumatiku

V sobotu 16. dubna jsem se spolu s dalšími 26 nadšenci nenechal odradit nepřízní počasí a vyrazil uklízet Počernice. Od Svépravického rybníka jsme zamířili k biologickým rybníkům a cestou sbírali všechno možné i nemožné. Celkové skóre se zastavilo na číslech 58 pytlů a 23 pneumatik. Největší úlovek najdete na přiložené fotografii. Děkuji všem zúčastněným, a především organizátorovi Ondrovi Hrubešovi. Kéž by takových lidí bylo víc.

U nás v Moravcově jsme našli velkou pneumatiku

Hala, cyklokoncepce, usnesení PČR, pravidla pro stavební záměry a úklid

Zastupitelé doplnili 29. února do pracovní skupiny ke sportovní hale (tělocvičně) několik dalších osob, v doplňování pracovní skupiny pokračovala i Rada městské části Praha 20 v úterý 15. března. V rámci debat na téma haly (tělocvičny) bude možná vyjeveno i velké tajemství - kdo ze Šance pro Počernice chce halu, a kdo tělocvičnu. Šance pro Počernice totiž nemluví jednotným hlasem - část projevuje nesouhlas s halou (s tou samou, kterou chtěla v minulosti) a tvrdí, že chce tělocvičnu, vedle toho další hlas ze Šance příznivcům haly říká, že s halou nemá nejmenší problém.

Návrhy ČSSD otevírají úřad a zlepšují informovanost občanů

V minulém čísle HPZ jsem informoval o záměru ČSSD zřídit SMS zpravodajství pro obyvatele naší městské části. Článek jsem do únorového Zpravodaje odeslal 14. ledna. Rada městské části nelenila a na svém jednání dne 19. ledna návrh jednohlasně a bez diskuse schválila - záměr přitom nemá ani Šance pro Počernice, ani TOP 09 ve svém volebním programu. Rada také uložila panu Herianovi, aby v tomto čísle Zpravodaje informoval občany o možnosti registrace k této službě.

Ježíšku, děkuju; SMS zpravodajství a rozpočet na rok 2016

V prosincovém Zpravodaji jsem prosil Ježíška, aby nám nadělil zveřejňování smluv v kompletním znění. Můj záměr dlouhodobě odmítala Šance pro Počernice, proto jsem věděl, že to Ježíšek nebude mít lehké. Ježíšek to ale přece jen dokázal. ČSSD se podařilo zařadit zveřejňování smluv v kompletním znění na program prosincového zastupitelstva, radní Beneda, Herian, Moravcová a Wágner se ocitli v menšině a jejich hlasy PROTI nic nezmohly. Ježíšek se ale činil dál. V úterý 15. prosince 2015 radní jednohlasně schválili zveřejnění všech platných smluv od roku 2010 na webu.

Ani hodné a způsobné dítě nemusí dostat dárek

V úvodu prosincového zastupitelstva jsem opět přednesl návrh na to, aby městská část zveřejňovala smlouvy na internetu v kompletním znění od roku 2016 a zveřejnila také zpětně kompletní znění smluv od roku 2010 (samozřejmě v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů). Za úspěch považuji, že se materiál podařilo zařadit do programu.

Milý Ježíšku…

…vím, že teď máš spoustu práce, ale po mých předchozích zkušenostech jsi zřejmě mou poslední nadějí, k níž se mohu upínat ve své snaze změnit dobře zavedený běh některých věcí vezdejší. Na listopadovém zastupitelstvu jsem předložil návrh, aby městská část zveřejňovala smlouvy v kompletním znění. Navrhl jsem také, aby kontrolní výbor zastupitelstva prověřil záležitost financování a smluvního zajištění zimní údržby na některých komunikacích.