ČSSD Počernice

Návrhy ČSSD otevírají úřad a zlepšují informovanost občanů

V minulém čísle HPZ jsem informoval o záměru ČSSD zřídit SMS zpravodajství pro obyvatele naší městské části. Článek jsem do únorového Zpravodaje odeslal 14. ledna. Rada městské části nelenila a na svém jednání dne 19. ledna návrh jednohlasně a bez diskuse schválila - záměr přitom nemá ani Šance pro Počernice, ani TOP 09 ve svém volebním programu. Rada také uložila panu Herianovi, aby v tomto čísle Zpravodaje informoval občany o možnosti registrace k této službě.

Ježíšku, děkuju; SMS zpravodajství a rozpočet na rok 2016

V prosincovém Zpravodaji jsem prosil Ježíška, aby nám nadělil zveřejňování smluv v kompletním znění. Můj záměr dlouhodobě odmítala Šance pro Počernice, proto jsem věděl, že to Ježíšek nebude mít lehké. Ježíšek to ale přece jen dokázal. ČSSD se podařilo zařadit zveřejňování smluv v kompletním znění na program prosincového zastupitelstva, radní Beneda, Herian, Moravcová a Wágner se ocitli v menšině a jejich hlasy PROTI nic nezmohly. Ježíšek se ale činil dál. V úterý 15. prosince 2015 radní jednohlasně schválili zveřejnění všech platných smluv od roku 2010 na webu.

Ani hodné a způsobné dítě nemusí dostat dárek

V úvodu prosincového zastupitelstva jsem opět přednesl návrh na to, aby městská část zveřejňovala smlouvy na internetu v kompletním znění od roku 2016 a zveřejnila také zpětně kompletní znění smluv od roku 2010 (samozřejmě v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů). Za úspěch považuji, že se materiál podařilo zařadit do programu.

Milý Ježíšku…

…vím, že teď máš spoustu práce, ale po mých předchozích zkušenostech jsi zřejmě mou poslední nadějí, k níž se mohu upínat ve své snaze změnit dobře zavedený běh některých věcí vezdejší. Na listopadovém zastupitelstvu jsem předložil návrh, aby městská část zveřejňovala smlouvy v kompletním znění. Navrhl jsem také, aby kontrolní výbor zastupitelstva prověřil záležitost financování a smluvního zajištění zimní údržby na některých komunikacích.

1 mandát není handicap

ČSSD zajistila hladké schválení Deklarace podmínek rozvoje MČ Praha 20. ČSSD jako první strana v Počernicích informovala o záměru haly pro 3 000 zaměstnanců. ČSSD se aktivně angažuje ve věci revize AZZU u Svépravického potoka. ČSSD prosadila zaznamenávání hlasování zastupitelů po jménech a zveřejňování zastupitelských materiálů pro širokou veřejnost (od listopadu 2015). ČSSD nepodporuje nákup společností, které jsou v insolvenci. ČSSD prosadila záznamy i z mimořádných zastupitelstev.

Radnice nejsou pobočkami soukromých firem

„Městská část se musí chovat jako správný hospodář. Co je ale v tomto případě správný hospodář? Získat za údržbu komunikací, které nejsou v naší správě, finanční prostředky nebo zajistit pro naše občany průjezdnost komunikací, odvoz odpadu, příjezd záchranné služby a funkčnost veřejného osvětlení?“ Ptá se sama sebe pekařka a starostka Moravcová v minulém čísle HPZ.

Dokumenty k údržbě komunikací

Zveřejňujeme žádosti o informace podané naším zastupitelem Vilémem Čápem včetně odpovědi, kterou dne 2. listopadu 2015 obdržel.

Hornopočernická ČSSD

Hornopočernická ČSSD chce zveřejňovat smlouvy v kompletním znění

Hornopočernická ČSSD předloží na listopadovém jednání zastupitelstva dva vlastní tisky. Cílem prvního návrhu je zajistit zveřejňování smluv ÚMČ Praha 20 v kompletním znění. Druhý materiál cílí na to, aby kontrolní výbor prověřil údržbu vybraných komunikací v letech 2010-2015. Oba materiály obdrželi také všichni členové zastupitelstva do svých mailových adres.

Náhled části HPZ 10/2015

V příloze předkládáme 2 soubory s náhledem HPZ 10/2015, který obdrželi členové redakční rady 24. září 2015 - tedy 6 dnů po uzávěrce.

Náhled části HPZ 10/2015
Náhled části HPZ 10/2015

Rozhodnutí MHMP ve věci parků

Zveřejněno 16. 10. 2015

___________________

Od: Vladimír Hošek, občanské sdružení Chvalská

Datum: 13. 10. 2015

Předmět: Žádost o zveřejnění na webu ČSSD 

Vážený pane,