ČSSD Počernice

1 mandát není handicap

ČSSD zajistila hladké schválení Deklarace podmínek rozvoje MČ Praha 20. ČSSD jako první strana v Počernicích informovala o záměru haly pro 3 000 zaměstnanců. ČSSD se aktivně angažuje ve věci revize AZZU u Svépravického potoka. ČSSD prosadila zaznamenávání hlasování zastupitelů po jménech a zveřejňování zastupitelských materiálů pro širokou veřejnost (od listopadu 2015). ČSSD nepodporuje nákup společností, které jsou v insolvenci. ČSSD prosadila záznamy i z mimořádných zastupitelstev.

Radnice nejsou pobočkami soukromých firem

„Městská část se musí chovat jako správný hospodář. Co je ale v tomto případě správný hospodář? Získat za údržbu komunikací, které nejsou v naší správě, finanční prostředky nebo zajistit pro naše občany průjezdnost komunikací, odvoz odpadu, příjezd záchranné služby a funkčnost veřejného osvětlení?“ Ptá se sama sebe pekařka a starostka Moravcová v minulém čísle HPZ.

Dokumenty k údržbě komunikací

Zveřejňujeme žádosti o informace podané naším zastupitelem Vilémem Čápem včetně odpovědi, kterou dne 2. listopadu 2015 obdržel.

Hornopočernická ČSSD

Hornopočernická ČSSD chce zveřejňovat smlouvy v kompletním znění

Hornopočernická ČSSD předloží na listopadovém jednání zastupitelstva dva vlastní tisky. Cílem prvního návrhu je zajistit zveřejňování smluv ÚMČ Praha 20 v kompletním znění. Druhý materiál cílí na to, aby kontrolní výbor prověřil údržbu vybraných komunikací v letech 2010-2015. Oba materiály obdrželi také všichni členové zastupitelstva do svých mailových adres.

Náhled části HPZ 10/2015

V příloze předkládáme 2 soubory s náhledem HPZ 10/2015, který obdrželi členové redakční rady 24. září 2015 - tedy 6 dnů po uzávěrce.

Náhled části HPZ 10/2015
Náhled části HPZ 10/2015

Rozhodnutí MHMP ve věci parků

Zveřejněno 16. 10. 2015

___________________

Od: Vladimír Hošek, občanské sdružení Chvalská

Datum: 13. 10. 2015

Předmět: Žádost o zveřejnění na webu ČSSD 

Vážený pane,

Deklarace rozvoje, výběr nové redaktorky a plán zimní údržby

První poprázdninové zastupitelstvo, které se uskutečnilo 7. září 2015, bylo v řadě věcí přelomové. Drtivá většina zastupitelů schválila Deklaraci podmínek územního rozvoje MČ Praha 20. Jde o zásadní, do jisté míry revoluční dokument, jenž se z velké části shoduje i s volebním programem ČSSD. Jeho účelem je zakotvit zásady pro postup orgánů samosprávy a jejich poradních orgánů při posuzování územně plánovací dokumentace a při posuzování konkrétních záměrů, jejichž dodržování by mělo vést k eliminaci negativních vlivů zástavby nových rozvojových ploch na stávající zástavbu.

Chcete další prestižní skladovou halu? Já ne!

Ve středu 5. srpna jsme na komisi dopravy dostali k posouzení záměr P3 Park Horní Počernice IV. etapa, který předpokládá výstavbu nové haly, jež má sloužit jako prozatímní sklady elektrotechniky, bílého zboží a domácích potřeb. Hala by dle představ investora měla stát na pozemcích v jeho vlastnictví. Stavělo by se za tratí, východně od R10 (směr Brandýs nad Labem). Projekt počítá s nepřetržitým dvousměnným provozem, v každé směně má pracovat 1 500 dělníků.

Východ Horních Počernic musí i nadále zůstat příjemným místem pro bydlení

Východní část Horních Počernic dnes nabízí svým obyvatelům převážně klidné bydlení s relativně dobrou občanskou vybaveností a dostupnou přírodou. V rámci dalšího rozvoje by měl být kladen důraz na zachování dostatku zeleně, kvalitní občanské vybavenosti, možnosti procházek, sportovního vyžití a v neposlední řadě i klidného pěšího či cyklistického spojení s okolím.

Materiály k regenerací parků

V následujících přílohách přikládám materiály a usnesení přijaté ve věci parků na jednáních zastupitelstva dne 10. září 2012 a 14. dubna 2014. Ani v jednom případě nebyl podaný projekt součástí materiálu.

Vilém Čáp
zastupitel ČSSD