ČSSD Počernice

Větší diskuse ve veřejném prostoru je krok správným směrem

Na červnovém zastupitelstvu jsem předložil kolegům 4 materiály. Chtěl jsem vést diskusi o rozšíření počtu zveřejněných zápisů z jednání výborů, navrhoval jsem, aby zastupitelé dostávali pozvánky na jednání finančního, kontrolního a výboru pro partnerství.

ČSSD navrhuje přísnější kontrolu při čerpání evropských fondů

Sociální demokracie předloží na červnovém zastupitelstvu tři vlastní tisky. První návrh vyhrazuje zastupitelstvu městské části rozhodovat o tom, na které záměry bude městská část žádat o podporu ze Strukturálních fondů EU a národních dotačních titulů. Zastupitelé by také schvalovali finální podobu projektové žádosti a pravidelně by získávali informace o tom, jak realizace podporovaných projektů probíhá. Projekty by také namátkově kontroloval kontrolní výbor zastupitelstva.

Květen ve znamení dvou mimořádných zastupitelstev

V květnu proběhla dvě mimořádná zasedání zastupitelstva. Na jednání 4. května předložila paní radní Šefčíková materiál k regeneraci parků. Magistrát totiž díky pochybení konkrétních zaměstnanců Úřadu městské části Praha 20 zrušil rozhodnutí o kácení dřevin mimo les a vrátil věc k novému projednání. Navíc došlo ke zrušení výběrového řízení Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, opět kvůli pochybení úředníka.

Květen ve znamení dvou mimořádných zastupitelstev

2. Nástupiště MHD na Černém Mostě

Popis problémového stavu:
-neutěšený stav na nástupišti MHD na Černém Mostě (neumyté a poškozené schody, špína, zničené lavičky)

Přijetí podnětu:
11. 5. 2015

Předání podnětu:
-komu: Magistrát hlavního města Prahy
-kdy: 22. 5. 2015

Aktuální stav:
v řešení

1. Rožnovská ulice

Popis problémového stavu:
-v ulici Rožnovské (v úseku u trati) se nachází větší množství odpadků (lahve, plechovky, papír, oblečení a další)

Přijetí podnětu:
11. 5. 2015

Předání podnětu:
-komu: Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20
-kdy: 22. 5. 2015

Odpověď:

Od: Horyna Miroslav <Miroslav_Horyna@pocernice.cz>
Komu: Vilem.cap@seznam.cz <Vilem.cap@seznam.cz>
Datum: 25. 5. 2015 9:48:20
Předmět: podnět - nepořádek Rožnovská u trati

1. Rožnovská ulice
1. Rožnovská ulice
1. Rožnovská ulice
1. Rožnovská ulice
1. Rožnovská ulice
1. Rožnovská ulice
1. Rožnovská ulice

Regenerace parků v Horních Počernicích

Zveřejněno 22. 5. 2015

___________________

Od: Vladimír Hošek, občanské sdružení Chvalská
Datum: 22. 5. 2015
Předmět: Žádost o zveřejnění dokumentace

Vážený pane,

žádám Vás tímto o zveřejnění následující dokumentace na webu www.cssdpocernice.cz, která se týká akce "Revitalizace parků - Nolčova a na Chvalech" neboť náš spolek Chvalská nemá webové stránky.

Setkání s náměstkem ministra obrany Jakubem Landovským

Náměstek ministra obrany Jakub Landovský uctil ve středu 13. května 2015 památku padlých položením kytice u Památníku obětem II. světové války v pražských Horních Počernicích.

Setkání s náměstkem ministra obrany Jakubem Landovským
Setkání s náměstkem ministra obrany Jakubem Landovským
Setkání s náměstkem ministra obrany Jakubem Landovským
Setkání s náměstkem ministra obrany Jakubem Landovským
Setkání s náměstkem ministra obrany Jakubem Landovským
Setkání s náměstkem ministra obrany Jakubem Landovským

!!POZOR!!: Změna termínu setkání s náměstkem MO

Z důvodu náhlé změny programu pana náměstka Landovského proběhne dnešní akce s časovým posunem 2 hodin.

Pár poznámek k SOKP – tedy silničnímu okruhu kolem Prahy

Nejsem první ani poslední, kdo upozorňuje na to, co se na nás v Horních Počernicích chystá. Čtyřproudá silnice od Běchovic na Černý Most nazývaná Východní spojka se má rozšířit o jeden pruh (dovnitř) v každém směru a stát se SOKP 510. Okruh je rozdělen na části a po částech se projednává a tzv. „dává do výroby“. Pro realizátora (ŘSD) to má tu obrovskou výhodu, že když nechce připustit zásadní diskusi nad trasou celého okruhu jako celku, tak ji zkrátka nepřipustí z pozice síly.

Jsme politici, makáme!

V minulých číslech HPZ jsem informoval o snaze ČSSD prosadit jmenovité hlasování po jménech a zveřejňování zastupitelských materiálů pro všechny občany Horních Počernic. Slíbil jsem rovněž, zde na stránkách zpravodaje, že oba návrhy předložím na únorovém zastupitelstvu. V únoru se zastupitelstvo nakonec nekonalo a přesunulo se na březen kvůli schvalování rozpočtu města Zastupitelstvem hlavního města Prahy.