ČSSD Počernice

Hornopočernická ČSSD k situaci v redakční radě zpravodaje

V pátek 3. dubna 2015 byl na webových stránkách Úřadu městské části Praha 20 vyvěšen zápis z posledního jednání redakční rady Hornopočernického zpravodaje (HPZ).

Zveme aktivní občany na první pracovní setkání

Jsme rádi, že můžeme všechny občany se zájmem o problematiku územního rozvoje pozvat na první společné setkání nad tvorbou mapy rozvojových projektů. Cílem setkání je připravit harmonogram tvorby mapy, specifikovat, co všechno může být její součástí včetně variant, jak tento projekt uchopit.

Těšíme se na společné setkání ve středu 15. dubna 2015 v salonku Restaurace u Bobra Xaverov od 18:30.

Dobrá společnost a nálada je zaručena! :-)

Mapa rozvojových projektů zlepší informovanost občanů

V našem volebním programu jsme slibovali lepší informovanost občanů o současné a plánované výstavbě včetně tvorby mapy rozvojových území a stavebních projektů. Rádi bychom na toto téma otevřeli širší diskusi a pokusili se najít vhodný a funkční model, který by umožnil poskytovat informace občanům i jiným způsobem než prostřednictvím úřední desky.

Dopravu v Počernicích řešíme aktivně i nadále

Na prvním jednání komise dopravy jsme vedle několika projektových dokumentací projednávali také žádost o uzavření ulice Cirkusová v souvislosti s rekonstrukcí některých komunikací a návrh řešení dopravy v Čertousích v souvislosti s výstavbou projektu Bílý vrch. Na programu bylo i vyjádření k záměru rozšíření dálnice D 11.

ČSSD navrhuje zveřejňovat materiály pro zastupitele

Přicházíme s návrhy na zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva a na zavedení jmenovitého zápisu u veřejného hlasování. Smyslem návrhů je usnadnit vám, občanům, přístup k informacím. Oba návrhy předložíme na zastupitelstvu 9. února 2015. Materiály jsme také zaslali všem členům zastupitelstva a požádali je o jejich připomínky. Rádi uvítáme i Vaše názory. Napište nám, prosím, přes sekci Kontakt v levé nabídkové liště, co zlepšit nebo upravit. Děkujeme! :-)

Za hornopočernickou ČSSD

Vilém Čáp, zastupitel

Transparentní úřad nezůstane jen na papíře

Ve svém volebním programu jsme se jasně vyjádřili ve prospěch transparentního fungování hornopočernické radnice. Vzhledem k tomu, že pouze mluvit o transparentnosti nestačí, začneme počínaje únorovým zastupitelstvem předkládat vlastní návrhy, jak situaci v dané oblasti zlepšit. Budeme navrhovat, aby k materiálům předkládaným zastupitelstvu měli přístup nejen zastupitelé, ale všichni občané Horních Počernic prostřednictvím webových stánek úřadu.

Ohlédnutí za ustavujícím zastupitelstvem

Zastupitelstvo zvolilo v úterý 11. listopadu nové vedení městské části. Absolutní většinu v radě drží vítěz voleb doplněný jednou neuvolněnou radní z TOP 09. Během schvalování programu tohoto zastupitelstva byly vzneseny dva návrhy na jeho doplnění. Padl návrh zařadit na program možnost občanů ptát se svých volených zástupců. Tento návrh, který podpořila i ČSSD, nebyl přijat. Stejný osud následoval i u mého návrhu, aby bylo ve všech zápisech ze zastupitelstva nově uváděno, jak který zastupitel hlasoval.

Vítězům blahopřejeme

Vítězem voleb do zastupitelstva se stala Šance pro Počernice s obrovským náskokem 24 % před druhým v pořadí, Hnutím Občanů Počernic - VIZE.

Tímto bych chtěl vítězi, a konkrétně paní starostce Moravcové, upřímně poblahopřát a popřát hodně trpělivosti a vytrvalosti v její práci.

Našim voličům děkuji za důvěru a slibuji, že budu podporovat všechny aktivity příštího vedení městské části, které budou směřovat k rozvoji a zvyšování kvality života obyvatel Horních Počernic.