ČSSD Počernice

!!POZOR!!: Změna termínu setkání s náměstkem MO

Z důvodu náhlé změny programu pana náměstka Landovského proběhne dnešní akce s časovým posunem 2 hodin.

Pár poznámek k SOKP – tedy silničnímu okruhu kolem Prahy

Nejsem první ani poslední, kdo upozorňuje na to, co se na nás v Horních Počernicích chystá. Čtyřproudá silnice od Běchovic na Černý Most nazývaná Východní spojka se má rozšířit o jeden pruh (dovnitř) v každém směru a stát se SOKP 510. Okruh je rozdělen na části a po částech se projednává a tzv. „dává do výroby“. Pro realizátora (ŘSD) to má tu obrovskou výhodu, že když nechce připustit zásadní diskusi nad trasou celého okruhu jako celku, tak ji zkrátka nepřipustí z pozice síly.

Jsme politici, makáme!

V minulých číslech HPZ jsem informoval o snaze ČSSD prosadit jmenovité hlasování po jménech a zveřejňování zastupitelských materiálů pro všechny občany Horních Počernic. Slíbil jsem rovněž, zde na stránkách zpravodaje, že oba návrhy předložím na únorovém zastupitelstvu. V únoru se zastupitelstvo nakonec nekonalo a přesunulo se na březen kvůli schvalování rozpočtu města Zastupitelstvem hlavního města Prahy.

Hornopočernická ČSSD k situaci v redakční radě zpravodaje

V pátek 3. dubna 2015 byl na webových stránkách Úřadu městské části Praha 20 vyvěšen zápis z posledního jednání redakční rady Hornopočernického zpravodaje (HPZ).

Zveme aktivní občany na první pracovní setkání

Jsme rádi, že můžeme všechny občany se zájmem o problematiku územního rozvoje pozvat na první společné setkání nad tvorbou mapy rozvojových projektů. Cílem setkání je připravit harmonogram tvorby mapy, specifikovat, co všechno může být její součástí včetně variant, jak tento projekt uchopit.

Těšíme se na společné setkání ve středu 15. dubna 2015 v salonku Restaurace u Bobra Xaverov od 18:30.

Dobrá společnost a nálada je zaručena! :-)

Mapa rozvojových projektů zlepší informovanost občanů

V našem volebním programu jsme slibovali lepší informovanost občanů o současné a plánované výstavbě včetně tvorby mapy rozvojových území a stavebních projektů. Rádi bychom na toto téma otevřeli širší diskusi a pokusili se najít vhodný a funkční model, který by umožnil poskytovat informace občanům i jiným způsobem než prostřednictvím úřední desky.

Dopravu v Počernicích řešíme aktivně i nadále

Na prvním jednání komise dopravy jsme vedle několika projektových dokumentací projednávali také žádost o uzavření ulice Cirkusová v souvislosti s rekonstrukcí některých komunikací a návrh řešení dopravy v Čertousích v souvislosti s výstavbou projektu Bílý vrch. Na programu bylo i vyjádření k záměru rozšíření dálnice D 11.

ČSSD navrhuje zveřejňovat materiály pro zastupitele

Přicházíme s návrhy na zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva a na zavedení jmenovitého zápisu u veřejného hlasování. Smyslem návrhů je usnadnit vám, občanům, přístup k informacím. Oba návrhy předložíme na zastupitelstvu 9. února 2015. Materiály jsme také zaslali všem členům zastupitelstva a požádali je o jejich připomínky. Rádi uvítáme i Vaše názory. Napište nám, prosím, přes sekci Kontakt v levé nabídkové liště, co zlepšit nebo upravit. Děkujeme! :-)

Za hornopočernickou ČSSD

Vilém Čáp, zastupitel