ČSSD Počernice

Dopravu v Počernicích řešíme aktivně i nadále

Na prvním jednání komise dopravy jsme vedle několika projektových dokumentací projednávali také žádost o uzavření ulice Cirkusová v souvislosti s rekonstrukcí některých komunikací a návrh řešení dopravy v Čertousích v souvislosti s výstavbou projektu Bílý vrch. Na programu bylo i vyjádření k záměru rozšíření dálnice D 11.

ČSSD navrhuje zveřejňovat materiály pro zastupitele

Přicházíme s návrhy na zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva a na zavedení jmenovitého zápisu u veřejného hlasování. Smyslem návrhů je usnadnit vám, občanům, přístup k informacím. Oba návrhy předložíme na zastupitelstvu 9. února 2015. Materiály jsme také zaslali všem členům zastupitelstva a požádali je o jejich připomínky. Rádi uvítáme i Vaše názory. Napište nám, prosím, přes sekci Kontakt v levé nabídkové liště, co zlepšit nebo upravit. Děkujeme! :-)

Za hornopočernickou ČSSD

Vilém Čáp, zastupitel

Transparentní úřad nezůstane jen na papíře

Ve svém volebním programu jsme se jasně vyjádřili ve prospěch transparentního fungování hornopočernické radnice. Vzhledem k tomu, že pouze mluvit o transparentnosti nestačí, začneme počínaje únorovým zastupitelstvem předkládat vlastní návrhy, jak situaci v dané oblasti zlepšit. Budeme navrhovat, aby k materiálům předkládaným zastupitelstvu měli přístup nejen zastupitelé, ale všichni občané Horních Počernic prostřednictvím webových stánek úřadu.

Ohlédnutí za ustavujícím zastupitelstvem

Zastupitelstvo zvolilo v úterý 11. listopadu nové vedení městské části. Absolutní většinu v radě drží vítěz voleb doplněný jednou neuvolněnou radní z TOP 09. Během schvalování programu tohoto zastupitelstva byly vzneseny dva návrhy na jeho doplnění. Padl návrh zařadit na program možnost občanů ptát se svých volených zástupců. Tento návrh, který podpořila i ČSSD, nebyl přijat. Stejný osud následoval i u mého návrhu, aby bylo ve všech zápisech ze zastupitelstva nově uváděno, jak který zastupitel hlasoval.

Vítězům blahopřejeme

Vítězem voleb do zastupitelstva se stala Šance pro Počernice s obrovským náskokem 24 % před druhým v pořadí, Hnutím Občanů Počernic - VIZE.

Tímto bych chtěl vítězi, a konkrétně paní starostce Moravcové, upřímně poblahopřát a popřát hodně trpělivosti a vytrvalosti v její práci.

Našim voličům děkuji za důvěru a slibuji, že budu podporovat všechny aktivity příštího vedení městské části, které budou směřovat k rozvoji a zvyšování kvality života obyvatel Horních Počernic.

Poznámka ke sportovní hale

V pondělí 15. září jsem na posledním zasedání zastupitelstva navrhl, aby zastupitelstvo uložilo radě pozastavit územní řízení o umístění novostavby haly plánované na společném rohu ulic Javornická a Jívanská. Materiál podpořili 3 zastupitelé a nebyl schválen. Projekt výstavby multifunkční haly ale vyvolává protichůdné reakce dál.

Hornopočernická ČSSD k vnitrostranické situaci

Hornopočernická ČSSD přijala k aktuální vnitrostranické situaci následující usnesení.

MO ČSSD Praha-Horní Počernice:

  • podporuje přítele Bohuslava Sobotku jako předsedu ČSSD
  • podporuje veškeré aktivity ČSSD vedoucí k sestavení akceschopné vlády a
  • vyzývá vedoucí funkcionáře ČSSD, aby upřednostnili diskusi o volebním výsledku ČSSD před handrkováním se o posty v ČSSD, v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Vládě ČR.

Hornopočernická ČSSD má nové vedení

Místní organizace v neděli 15. září 2013 zvolila novým předsedou Ing. Daniela Kardoše, Ph.D. Členy výboru byli zvoleni Mgr. Bc. Dalibor Fadrný, Jiří Poláček ml., Zdena Novotná a předseda klubu zastupitelů Vilém Čáp.