Volební program

Výstavba a rozvoj Počernic

Proč musím hlídat úřední desku, aby mi za domem nevyrostla dálnice nebo věžák s heliportem?

Městská část má občanům přinášet informace o připravovaných rozvojových projektech v dostatečném předstihu. Není možné za rohem lobovat za zájmy developerů a zároveň slibovat, že Horní Počernice zůstanou klidnou rezidenční čtvrtí. Nechceme, aby z Horních Počernic vyrostlo nové Jižní Město. ČSSD chce s podporou aktivních občanů a občanských sdružení dál hájit zájmy obyvatel Horních Počernic na úkor zájmů developerů.

Transparentní radnice

Proč si musím brát půldenní dovolenou, když si potřebuji něco zařídit?

Úřad městské části více přiblížíme obyvatelům Horních Počernic. Snížíme papírování, smlouvy a zápisy z orgánů městské části pověsíme na web a umožníme přístup na úřad i ve večerních hodinách. ČSSD s podporou aktivních občanů a občanských sdružení bude prosazovat skutečně transparentní, efektivní a hospodárnou radnici. Ne jen na papíře.

Bezpečnost

Proč mám pocit, že v Horních Počernicích působí málo strážníků a počet projíždějících náklaďáků po Náchodské se nezmenšuje?

Horní Počernice patří podle statistik ke klidnějším městským částem v Praze. To ale neznamená, že není co zlepšovat. Městská část by měla účinněji bojovat s krádežemi vozidel a rozšiřovat počet lamp veřejného osvětlení a kamer městského kamerového systému. ČSSD chce s podporou aktivních občanů a občanských sdružení zvýšit počet městských a státních policistů v ulicích.

Podpora podnikání

Proč vedení městské části podporuje jen některé podnikatelské aktivity?

Podpora podnikání v Horních Počernicích by měla patřit mezi priority každého vedení městské části. Myslíme si ale, že nestačí udělat seznam živnostníků na webu a tím považovat podporu našich podnikatelů za dostatečnou. Chceme pro hornopočernické podnikatele udělat víc. Nabídnout bezplatnou inzerci ve zpravodaji, zajistit semináře k legislativním a daňovým změnám nebo vytvořit tištěný katalog hornopočernických firem, aby obyvatelé Horních Počernic nemuseli jezdit za službami do centra.

Kultura a kvalita života

Proč musím na poště pořád hodinu čekat, než se na mě dostane řada?

Život v Horních Počernicích není jen o dopravě a dobém fungování radnice, ale také o dostatečném kulturním vyžití a spokojeném životě na okraji Prahy. Problematickou situaci s poštou chceme řešit jejím přesunutím do budovy Stodoly na Chvalech. Dále chceme udržovat čisté naše rybníky a zajistit nonstop provoz alespoň jedné hornopočernické lékárny. ČSSD chce s podporou aktivních občanů a občanských sdružení zavést pravidelné promítání filmů v areálu Chvalského zámku, a také nabídnout vyšší úroveň služeb občanům, kteří mají pejska.

Sociální věci

Proč nejsou volná místa v domově s pečovatelskou službou a chybí startovací byty pro mladé?

Sociální služby na území městské části jsou na vysoké úrovni, jsme ale toho názoru, že nabízená kapacita není dostatečná. Navíc chybí dostatek startovacích bytů pro mladé a v Horních Počernicích již nepůsobí pobočka úřadu práce.

Doprava

Proč musím stát v dlouhé frontě na Náchodské a čekat 24 let na opravu silnice u svého domu?

Dopravit se kdykoli bez problémů a bez čekání do zaměstnání, za kulturou nebo sportem nesmí zůstat nesplněným snem, měla by to být samozřejmost. Stejně samozřejmý by měl být i dostatek parkovacích míst a odhlučnění dálnic, kterými jsou Počernice sevřeny. Při řešení důležitých dopravních problémů spojíme síly s okolními městskými částmi a obcemi. ČSSD s podporou aktivních občanů a občanských sdružení také nechce omezovat MHD, naopak budeme dále bojovat za její rozvoj.

Školství a vzdělávání

Proč musí mé dítě nosit do školy hygienické prostředky, když je škola v zisku?

Kvalita školního systému na území Horních Počernic nesouvisí jen s opravou školních budov a výměnou oken ve školách. Důležitý je i přístup vedení městské části k dětem a jejich rodičům. Je nedůstojné, aby ve 21. století musely děti do školy nosit vlastní hygienické potřeby. Stejně důležité je rozšiřovat ve školách výuku cizích jazyků a nastartovat kurzy finanční gramotnosti alespoň pro žáky základních škol. ČSSD také bude s podporou aktivních občanů a občanských sdružení prosazovat zlevnění obědů ve školních jídelnách a zkvalitnění školního stravování.