Doprava

Proč musím stát v dlouhé frontě na Náchodské a čekat 24 let na opravu silnice u svého domu?

Dopravit se kdykoli bez problémů a bez čekání do zaměstnání, za kulturou nebo sportem nesmí zůstat nesplněným snem, měla by to být samozřejmost. Stejně samozřejmý by měl být i dostatek parkovacích míst a odhlučnění dálnic, kterými jsou Počernice sevřeny. Při řešení důležitých dopravních problémů spojíme síly s okolními městskými částmi a obcemi. ČSSD s podporou aktivních občanů a občanských sdružení také nechce omezovat MHD, naopak budeme dále bojovat za její rozvoj.

65) Na rozdíl od lokálních sdružení bez vlivu na centrální úrovni jsme vládní stranou, proto povedeme jednání na nejvyšší úrovni a zasadíme se o to, aby MÚK Beranka byla v provozu od roku 2018 včetně návazných komunikací.

66) Stejně tak povedeme jednání o odpoplatnění dálničních úseků, které se nacházejí v katastru městské části. Zvýšíme tak zájem nejen nákladních vozidel využívat spíše dálnice než naše silnice.

67) Budeme lobovat za odhlučnění D11, R10 a pražského okruhu protihlukovými stěnami, které budou podloženy kvalitní protihlukovou studií.

68) Obchvat Horních Počernic chceme řešit propojením D11 a Náchodské. Uchráníme tak stávající kvalitu života a klidné bydlení lidem v Čertousích. Téma obchvatu budeme řešit na veřejném slyšení.

69) Budeme pokračovat v pravidelných schůzkách s organizací ROPID, které jsme zavedli v roce 2011. Budeme dále bránit omezování kapacity MHD. Zasadíme se o to, aby vlakové linky jezdily do Horních Počernic o víkendu 2x za hodinu. Budeme jednat o zvýšení počtu nízkopodlažních busů a spojů v Čertousích.

70) Zvýšíme bezpečnost provozu tím, že auta budou parkovat v zálivech nebo v jízdních pruzích v lokalitách, kde parkovací místa citelně chybí a nezodpovědní řidiči zde nejezdí podle předpisů. Vznikne přes 70 nových parkovacích míst namísto drahých parkovacích domů.

71) Provedeme kompletní revizi dopravního značení.

72) V cyklistické sezóně zajistíme úklid a údržbu cyklostezek. Rozvoj cyklostezek budeme financovat z příspěvků developerů. Zajistíme výstavbu cyklistické lávky do Radonic.

73) Do čtyř měsíců od voleb zpracujeme plán oprav všech poškozených silic a chodníků, které jsou ve správě městské části, a začneme s jeho realizací. Pořadí oprav stanovíme na základě stupně poškození a následně losováním.

74) Budeme pravidelně monitorovat stav komunikací, které městská část nespravuje, a vyzývat jejich vlastníky a správce k opravám a řádné údržbě.

75) Problém neustále ucpané Náchodské budeme řešit s příslušným odborem na Magistrátu hlavního města Prahy. Rovněž vnímáme jako problematický semafor na křižovatce ulic Náchodská a Božanovská.

76) Budeme pokračovat ve zvyšování bezpečnosti chodců pomocí instalace city bloků, přisvětlení a bezbariérových přístupů do komunikací.