Kultura a kvalita života

Proč musím na poště pořád hodinu čekat, než se na mě dostane řada?

Život v Horních Počernicích není jen o dopravě a dobém fungování radnice, ale také o dostatečném kulturním vyžití a spokojeném životě na okraji Prahy. Problematickou situaci s poštou chceme řešit jejím přesunutím do budovy Stodoly na Chvalech. Dále chceme udržovat čisté naše rybníky a zajistit nonstop provoz alespoň jedné hornopočernické lékárny. ČSSD chce s podporou aktivních občanů a občanských sdružení zavést pravidelné promítání filmů v areálu Chvalského zámku, a také nabídnout vyšší úroveň služeb občanům, kteří mají pejska.

38) Budeme pravidelně kontrolovat čistotu veřejných prostranství. Do jejich úklidu zapojíme nejen hornopočernické nezaměstnané, ale práci nabídneme i jako brigádu studentům.

39) Studentům i nezaměstnaným umožníme získat praxi na úřadu městské části.

40) Za každé narozené dítě zasadíme jeden nový strom.

41) Dále budeme prosazovat přemístění pobočky pošty do budovy Stodoly na Chvalech. Pošta nesmí ubírat parkovací místa lidem z Mezilesí a nesmí stát nad nádržemi s benzínem. Vyřešení problémů s poštou má pro nás větší prioritu než vybudování tanečního sálu.

42) Formou poukazu na slevu v Hornopočernickém zpravodaji zlevníme vstupné na vybrané společenské akce na území městské části.

43) Otevřeme diskusi o zřízení obecní moštárny a pěstitelské pálenice. Případně podpoříme chod stávající moštárny.

44) Požádáme majitele hornopočernických rybníků o uzpůsobení těchto ploch ke koupání a vytvoření k tomu potřebné infrastruktury. Na vytvoření kvalitních podmínek pro koupání se bude podílet příslušný odbor na úřadě.

45) Zajistíme pravidelné kontroly kvality vody v hornopočernických rybnících.

46) Každé léto připravíme v areálu Chvalského zámku promítání filmů pro širokou veřejnost.

47) Festival alternativního umění každoročně oživí hornopočernickou kulturní scénu.

48) Prověříme, zda cena pronájmu prostor Chvalského zámku není kalkulačně příliš vysoká a neodrazuje potenciální nájemce.

49) Vytipujeme a zrealizujeme místa pro volný pohyb psů. Pro pejskaře zajistíme bezplatné speciální kurzy výcviku psů.

50) Majitelům psů, kteří řádně platili poplatky za psy a jsou občany Horních Počernic, budeme pravidelně dodávat sáčky na psí exkrementy zdarma. Bude možné si je osobně vyzvednout na úřadě nebo využít zásilkové služby až domů.

51) Namísto dnešního dřevěného hřiště v ulici Jizbická zde vytvoříme sportovní volnočasovou zónu s herními prvky.

52) Občanům v Markupově a Dandově ulici zajistíme důstojný pěší přístup k jejich domovům.

53) Povedeme jednání s provozovateli lékáren, abychom docílili alespoň jedné lékárny, která bude otevřená nonstop.

54) Budeme pravidelně opravovat poničené lavičky, aby naše městská část byla pořád krásná.

55) Přeshraniční spolupráci s našimi partnerskými městy otevřeme více školám a občanským iniciativám. Pohoštění a výlety do zahraničí za zábavou si bude každý cestovatel hradit ze svého.