Podpora podnikání

Proč vedení městské části podporuje jen některé podnikatelské aktivity?

Podpora podnikání v Horních Počernicích by měla patřit mezi priority každého vedení městské části. Myslíme si ale, že nestačí udělat seznam živnostníků na webu a tím považovat podporu našich podnikatelů za dostatečnou. Chceme pro hornopočernické podnikatele udělat víc. Nabídnout bezplatnou inzerci ve zpravodaji, zajistit semináře k legislativním a daňovým změnám nebo vytvořit tištěný katalog hornopočernických firem, aby obyvatelé Horních Počernic nemuseli jezdit za službami do centra. ČSSD chce s podporou aktivních občanů a občanských sdružení zavést rovný přístup ke všem hornopočernickým podnikatelům, bez protěžování nebo naopak diskriminace.

30) Rovný přístup vedení městské části ke všem podnikatelům je základním pilířem volebního programu hornopočernické ČSSD. Není možné, aby jeden podnikatel platil vyšší nájem než druhý při srovnatelné kvalitě nájemních prostor. Stejně tak není možné, aby podnikatel-politik zneužíval svůj politický vliv v boji proti své vlastní konkurenci.

31) Vytvoříme pro občany tištěný katalog hornopočernických firem, který bude dostupný i na internetu. Obě verze budeme pravidelně aktualizovat.

32) V Hornopočernickém zpravodaji vytvoříme prostor pro bezplatnou inzerci hornopočernických podnikatelů (s předem vymezeným rozsahem). Tato inzerce se bude týkat čistě podnikatelských aktivit.

33) Alespoň jednou ročně uspořádáme jarmark hornopočernických firem, kde se firmy z Horních Počernic mohou bezplatně prezentovat.

34) Městská část prohloubí spolupráci s místním klubem podnikatelů.

35) Pro hornopočernické podnikatele bude úřad pořádat přednášky k daňovým a legislativním změnám a k oblasti čerpání eurofondů.

36) Povedeme jednání s českou vládou o možnostech omezení administrativní zátěže podnikatelů.

37) Společenské akce, které pořádá úřad městské části, budeme pořádat na základě výběrového řízení. Nikoli na základě známosti s majitelem nebo provozovatelem konkrétní hospody.