Sociální věci

Proč nejsou volná místa v domově s pečovatelskou službou a chybí startovací byty pro mladé?

Sociální služby na území městské části jsou na vysoké úrovni, jsme ale toho názoru, že nabízená kapacita není dostatečná. Navíc chybí dostatek startovacích bytů pro mladé a v Horních Počernicích již nepůsobí pobočka úřadu práce. ČSSD proto bude s podporou aktivních občanů a občanských sdružení prosazovat zvýšení kapacity domova s pečovatelskou službou, vznik startovacích bytů pro mladé a návrat pobočky úřadu práce zpět na území Horních Počernic, nejlépe do budovy úřadu.

56) Vybudujeme pro naše seniory nový domov s pečovatelskou službou, případně rozšíříme kapacitu stávajícího.

57) Zřídíme na úřadě městské části bezplatnou sociálně-právní poradnu pro seniory.

58) Povedeme jednání o vzniku univerzity třetího věku přímo v Horních Počernicích.

59) Zasadíme se o to, aby alespoň patnáct bytů v různých lokalitách Horních Počernic v rámci bytového fondu městské části, které se přirozeně uvolní, bylo přetvořeno na sociální byty a startovací byty pro mladé.

60) Zavedeme pravidelné praktické tvůrčí dílny pro seniory.

61) Ve spolupráci s hornopočernickými školami a širokou veřejností vytvoříme Program sbližování generací. Ten přinese častější setkávání seniorů a mladých lidí na bázi vzájemné podpory a výměny zkušeností.

62) Finančně podpoříme kurzy canisterapie (= léčebný kontakt člověka a psa) pro seniory a potřebné z rozpočtu městské části.

63) Budeme usilovat o navrácení pobočky úřadu práce zpět do Horních Počernice, ideálně do budovy Úřadu městské části Praha 20.

64) Zlevníme obědy rozvážené naší pečovatelskou službou o 10 Kč pro každého seniora, pokud o to projeví zájem.