Transparentní radnice

Proč si musím brát půldenní dovolenou, když si potřebuji něco zařídit?

Úřad městské části více přiblížíme obyvatelům Horních Počernic. Snížíme papírování, smlouvy a zápisy z orgánů městské části pověsíme na web a umožníme přístup na úřad i ve večerních hodinách. ČSSD s podporou aktivních občanů a občanských sdružení bude prosazovat skutečně transparentní, efektivní a hospodárnou radnici. Ne jen na papíře.

11) Umožníme občanům objednat se k úředníkovi v pondělí a ve středu až do 19:30. Na úřad si tak stihnete zajít i po práci a nebudete si muset brát dovolenou. Zaměstnancům úřadu povolíme náhradní volno a zavedeme klouzavou pracovní dobu. Zavedeme možnost objednat se k úředníkovi přes internet.

12) Každému obyvateli dáme možnost bezplatně odebírat SMS zpravodajství o aktuálním dění v městské části. Snadno se tak dozvíte o čistění ulic, uzavírkách kvůli opravám síťové infrastruktury, o kulturních akcích, o konci platnosti vašeho dokladu, o termínu splatnosti místního poplatku nebo o zasedání zastupitelstva.

13) Veškeré smlouvy a faktury, které souvisejí s fungováním městské části a jejich příspěvkových organizací, zveřejníme na webu. Stejně tak zápisy z komisí rady a výborů zastupitelstva - tyto materiály zveřejníme zpětně od roku 1993.

14) Materiály pro zastupitele budou veřejně k dispozici na webových stránkách úřadu minimálně 10 dnů před zasedáním zastupitelstva. Zveřejňován bude i podrobný program jednání rady, a to alespoň 2 dny před jejím zasedáním.

15) Do výběrových komisí a komisí pro otevírání obálek nebudeme obsazovat jen radní a zaměstnance úřadu, ale i opoziční členy zastupitelstva a aktivní občany Horních Počernic. Zavedeme elektronické aukce u maximálního počtu výběrových řízení. Veškerá dokumentace k zakázkám bude na internetu.

16) Zabezpečíme funkčnost webových stránek městské části a prověříme smluvní podmínky mezi městskou částí a jejich zhotovitelem. 

17) Každé politické straně zastoupené v zastupitelstvu zajistíme pravidelný a rovný prostor pro prezentaci v Hornopočernickém zpravodaji. Redakční rada bude ze třetiny tvořena politiky, ze třetiny aktivními občany a ze třetiny lidmi se zájmem o novinářskou práci.

18) Zlepšíme strukturu a obsah zápisů z rad a zastupitelstev. Zavedeme veřejné hlasování po jménech. U každého projednávaného materiálu bude ze zápisu patrné, čeho se materiál týkal.

19) Provedeme personální audit úřadu a audit smluv. Se zaměstnanci úřadu budeme jednat slušně a s taktem. Diskriminace a šikana na pracovišti jsou nám cizí, a pokud se v procesech fungování úřadu vyskytnou, budeme je důsledně řešit. Kvalitní fungování úřadu nezajistí ani atmosféra strachu ani bezmocný tajemník, který je prodlouženou výkonnou rukou starosty. 

20) Městská část bude v dobré finanční kondici. Informace o rozpočtu budeme zveřejňovat na webu stejně jako Nové Město na Moravě.