Výstavba a rozvoj Počernic

Proč musím hlídat úřední desku, aby mi za domem nevyrostla dálnice nebo věžák s heliportem?

Městská část má občanům přinášet informace o připravovaných rozvojových projektech v dostatečném předstihu. Není možné za rohem lobovat za zájmy developerů a zároveň slibovat, že Horní Počernice zůstanou klidnou rezidenční čtvrtí. Nechceme, aby z Horních Počernic vyrostlo nové Jižní Město. ČSSD chce s podporou aktivních občanů a občanských sdružení dál hájit zájmy obyvatel Horních Počernic na úkor zájmů developerů.

1) Vytvoříme mapu plánovaných rozvojových projektů, která bude kdykoli přístupná na webu. Její součástí budou chystané rozvojové projekty včetně důležitých termínů a bude z ní patrné, komu patří jaký pozemek v katastru obce. Součástí mapy bude i strategický plán, který budeme průběžně aktualizovat.

2) Ustanovíme povinnost prezentovat všechny rozvojové projekty na veřejných slyšeních. A to v dostatečném předstihu před zahájením územního řízení.

3) Městská část povolí rozvojovou výstavbu jen v situaci, kdy dojde k jasnému sblížení stanovisek občanů a developera. Stejně budeme řešit i výstavbu v katastru Horních Počernic, která by výrazně ovlivnila kvalitu života sousedních městských částí a obcí.

4) Městská část bude poskytovat občanům a občanským sdružením kvalitní informace, jak se účinně bránit před výstavbou rozvojových projektů, které by obyvatelům Horních Počernic snížily kvalitu života s akcentem na životní prostředí.

5) Zastupitelé zvolení za naši kandidátku zveřejní soupis všech svých nemovitostí v katastru Horních Počernic.

6) Rozvojové projekty musí vždy navazovat na dostatečnou občanskou vybavenost a vyřešenou dopravu. Není možné nejprve stavět a nedostatečnou kapacitu komunikací, parkovacích míst a nedostatek míst ve školních zařízeních řešit až následně.

7) Rozvojové projekty se budou řídit jasnou metodikou, která bude zahrnovat závazné parametry. Například pro šířku komunikací a chodníků. Developer bude mít povinnost podílet se na rozvoji cyklostezek a budování nových zastávek MHD, což bude součástí smluvních ujednání. Budeme usilovat o omezení výšky plánovaných staveb.

8) Při každé plánované změně územního plánu, která s Horními Počernicemi souvisí, včas uvědomíme občany. Městská část se bude aktivně účastnit řízení o změnách územního plánu, které by mohly způsobit snížení kvality života obyvatel Horních Počernic.

9) Namísto výstavby v lokalitě Robotnice podpoříme vybudování parku a klidové zóny včetně stezky pro bruslaře.

10) Dořešíme problémy občanů, jejichž pozemky a nemovitosti jsou zasaženy aktivní zónou záplavového území ve Svépravicích.