Dokumenty

LRS Chvaly o.p.s., Nolčův park

Zveřejňujeme dopis LRS Chvaly o.p.s.

Posudek - směna pozemnků Wágner

ČSSD zveřejňuje část posudku, který nechala zpracovat opoziční zastupitelka Monika Hrušková /nestr./.

Posudek byl citován na jednání ZMČ dne 13. června 2016, kde byl materiál schválen i přes odpor opozice - nejtěsnější většinou 13 hlasů.

Dokumenty ke sportovní hale

Zveřejňujeme žádost o informace podané naším zastupitelem Vilémem Čápem včetně odpovědi, kterou dne 10. května 2016 obdržel.

http://leteckaposta.cz/340672613

Hornopočernická ČSSD

Dokumenty ke sportovní hale

Dokumenty k údržbě komunikací

Zveřejňujeme žádosti o informace podané naším zastupitelem Vilémem Čápem včetně odpovědi, kterou dne 2. listopadu 2015 obdržel.

Hornopočernická ČSSD

Náhled části HPZ 10/2015

V příloze předkládáme 2 soubory s náhledem HPZ 10/2015, který obdrželi členové redakční rady 24. září 2015 - tedy 6 dnů po uzávěrce.

Náhled části HPZ 10/2015
Náhled části HPZ 10/2015

Rozhodnutí MHMP ve věci parků

Zveřejněno 16. 10. 2015

___________________

Od: Vladimír Hošek, občanské sdružení Chvalská

Datum: 13. 10. 2015

Předmět: Žádost o zveřejnění na webu ČSSD 

Vážený pane,

Materiály k regenerací parků

V následujících přílohách přikládám materiály a usnesení přijaté ve věci parků na jednáních zastupitelstva dne 10. září 2012 a 14. dubna 2014. Ani v jednom případě nebyl podaný projekt součástí materiálu.

Vilém Čáp
zastupitel ČSSD

Odvolání proti rozhodnutí o povolení kácení v Nolčově parku

Zveřejněno 8. 8. 2015

___________________

Od: Vladimír Hošek, občanské sdružení Chvalská

Datum: 3. 8. 2015

Předmět: Žádost o zveřejnění na webu ČSSD 

Vážený pane,

Regenerace parků v Horních Počernicích

Zveřejněno 22. 5. 2015

___________________

Od: Vladimír Hošek, občanské sdružení Chvalská
Datum: 22. 5. 2015
Předmět: Žádost o zveřejnění dokumentace

Vážený pane,

žádám Vás tímto o zveřejnění následující dokumentace na webu www.cssdpocernice.cz, která se týká akce "Revitalizace parků - Nolčova a na Chvalech" neboť náš spolek Chvalská nemá webové stránky.