LRS Chvaly o.p.s., Nolčův park

Zveřejňujeme dopis LRS Chvaly o.p.s. ve věci investičního záměru nové budovy LRS Chvaly, a také dendrologický průzkum a ocenění dřevin v Nolčově parku (zpracovaný v Počernicích již známou společností terra florida, v.o.s., v jejímž statutárním orgánu zasedá pan Antonín Wágner, jenž materiál také vypracoval).

Hornopočernická ČSSD